Ogłoszenia Duszpasterskie

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia 2022 r.
Uczmy się miłości od Pana Jezusa! I kochajmy Go tak, jak potrafimy. Zaprośmy Go i wprowadźmy na nowo do naszych domów. Niech On wypełni nasze serca i odnawia nasze rodziny. Niech przemienia nas i nasze rodziny ku lepszemu – nie tylko w święta, ale każdego dnia. Bo w ten sposób niebo łączy się z ziemią.
IV Niedziela Adwentu – 18 grudnia 2022 r.
Adwent to czas, kiedy oczekujemy Jezusa razem z Maryją i tak jak Maryja. Z miłością matki – chciałoby się dodać – każdej matki czekającej na swoje dziecko, z miłością naszej matki, gdy czekała na nas. Wyczekujemy z miłością Tego, który przychodzi do nas – Emmanuela – to znaczy Boga z nami.
III Niedziela Adwentu – Gaudete – 11 grudnia 2022 r.
Na adwentowej drodze przygotowania naszych serc na spotkanie z Panem potrzeba cierpliwości. Adwent wzywa nas do umocnienia wewnętrznej wytrwałości oraz siły ducha. Dzięki nim nie utracimy nadziei w oczekiwaniu na Pana.