Ogłoszenia Duszpasterskie

XI Niedziela Zwykła – 13 czerwca 2021 r.
Królestwo Boże może być odnalezione w najmniejszych wydarzeniach dnia codziennego, każdego dnia naszego życia, które zawsze ma swoje wzloty i upadki. Boże Królestwo znajdujemy tam, gdzie dajemy i otrzymujemy miłość.
X Niedziela Zwykła – 6 czerwca 2021 r.
Przez chrzest staliśmy się częścią chrześcijańskiej rodziny, którą jest Chrystusowy Kościół. Ale nie zapominajmy, że sakrament chrztu, który otrzymaliśmy, to początek chrześcijańskiej pielgrzymki, która wiedzie do chwały przyszłego wieku, do tego, co wieczne, do tego, co niewidzialne, do domu nie ręką uczynionego, lecz wiecznie trwałego w niebie.
Niedzielę Najświętszej Trójcy – 30 maja 2021 r.
Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. To jest hasło, które każdego wierzącego powinno mobilizować do gorliwości w wierze. To wezwanie i jednocześnie zaproszenie do wiary w Jedynego Boga, choć objawiającego się w Trzech Postaciach. Tak jak jest obecna komunia (relacyjność) między Trzema Osobami Boga, tak my jesteśmy zaproszeni do komunii z ludźmi, którzy nas otaczają.