Kanonicy Honorowi

ks. Grzegorz Grzybek
ks. lic. mgr Roman Litwińczuk
ks. dr Kazimierz Piwowarski
ks. inf. Bruno Kresing
ks. mgr Marek Walczak
ks. lic. mgr Zbigniew Samociak
ks. Henryk Jacuński
ks. mgr Wojciech Jurek
ks. dr Piotr Kubiak
ks. dr Jarosław Stoś
ks. mgr Zygmunt Zimnawoda
ks. dr Paweł Łobaczewski
ks. dr Józef Tomiak
ks. lic. mgr Andrzej Tymczyj
ks. lic. mgr Janusz Zieliński
ks. Jacek Woźny
ks. dr hab. prof. US Grzegorz Chojnacki
ks. lic. mgr Henryk Grządko
ks. Bogusław Kaczmarek
ks. lic. mgr Mariusz Kołodziej
ks. dr Dariusz Mazurkiewicz
ks. lic. mgr Henryk Wojnar
ks. Marek Rogeński SAC
ks. Uwe Aschenbrenner
ks. lic. mgr Jerzy Kordiak
ks. Stanisław Wencel
ks. dr Mariusz Jagielski