Ogłoszenia Duszpasterskie

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 23 maja 2021 r.
Dzisiaj mamy piękne ukoronowanie paschalnego czasu. To są żniwa, gdzie owocem, jaki otrzymujemy, są dary Ducha Świętego. Otwórzmy się na nie. Prośmy o nie naszego Pana, by wlał w nas swojego Ducha w obfitości. By przebaczył nam wszystkie grzechy i czynił nas zdolnymi przebaczać wyrządzane nam zło.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 16 maja 2021 r.
Dobrze jest znać cel naszej ziemskiej wędrówki, dobrze jest nie zgubić tego, co zasadnicze w naszym życiu. My żyjemy na tej ziemi, walczymy o wiele rzeczy, ale przecież wiemy, że życie każdego z nas ma swój kres, że każdy z nas umrze. Żyjemy na ziemi, ale tu na ziemi nie ma naszej ojczyzny. Chrystus wstępuje w niebo, idzie do domu Ojca, wraca do początku i bardzo pragnie, abyśmy i my byli tam, gdzie On jest.
VI Niedziela Wielkanocna – 9 maja 2021 r.
Tylko przyjaciel, to znaczy osoba o wielkim sercu, osoba wielkiego formatu może jednocześnie kochać i służyć. Przyjaźń jest fundamentem miłości. Jeżeli nie poczujemy się jak przyjaciele Chrystusa nie będziemy potrafili kochać Jego i drugiego człowieka. Mało tego – nie będziemy czuli się kochani przez Boga! On nas wybiera i podnosi do rangi swoich przyjaciół, przyjaciół Boga.