Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela Adwentu – 4 grudnia 2022 r.
Jan Chrzciciel nie naucza tylko o nawróceniu, lecz także o przyjściu Zbawiciela. Jan zatem nie naucza o sobie, lecz zapowiada Mesjasza. On jest tym, który Mesjasza poprzedza. To dla nas bardzo piękny obraz. My także poprzedzamy Pana. Idziemy przed Nim, aby poprzez nas On mógł dotrzeć do współczesnych ludzi.
I Niedziela Adwentu – 27 listopada 2022 r.
Niech ten Adwent będzie czasem, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych, mogli posiąść Królestwo niebieskie.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 20 listopada 2022 r.
Uroczystość ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia. Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Chociaż nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na królewskim tronie, tytuł Króla jest Mu przynależny, w zakresie, w jakim nie dysponował żaden władca świata. Naszym wielkim zadaniem jest uznanie królewskiej godności i władzy Chrystusa nad całym naszym życiem i postępowaniem.