Ogłoszenia Duszpasterskie

V Niedziela Zwykła – 4 lutego 2024 r.
Najdoskonalszym przykładem pokory jest Jezus Chrystus. On poprzez krzyż i ofiarę swojego życia wyzwolił nas z niewoli grzechu, a my przychodząc do kościoła, przychodząc na Eucharystię, pamiętajmy, że tu dokonuje się największy cud, najważniejsza ofiara. Jezus swoim cierpieniem pokazał, że może ono mieć sens. Nie ma nic złego w próbach ulżenia sobie w cierpieniu, jeśli nie prowadzi to do zła. Jeśli jednak spojrzymy na swoje cierpienie w kontekście krzyża Chrystusa i z Nim je złączymy, będzie lżej je unieść.
IV Niedziela Zwykła – 28 stycznia 2024 r.
Pragnijmy rozpoznawać Jezusa Chrystusa w Kościele, jak rozpoznawano Go w synagodze w Kafarnaum. Chciejmy uznawać władzę Jezusa na tym świecie i w naszym konkretnym życiu. I po trzecie, słuchajmy dobrych i życzliwych rad, których nam udzielają mądrzy ludzie.
III Niedziela Zwykła – 21 stycznia 2024 r.
Chodźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Z pewnością kiedy człowiek spotyka Boga, który przenika jego serce, pragnie pójść za Nim i staje się gotowy zaryzykować wszystko. To przy takim Bogu uczymy się, że On zna każdego z nas po imieniu, że w każdym z nas widzi dobro, nawet wtedy, kiedy my sami tego dobra nie dostrzegamy. Dzisiejsza Ewangelia może pomóc nam zobaczyć, że zanim Bóg zaprosi nas do pójścia za Nim, wskazuje na przemianę życia.