Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela Zwykła – 15 stycznia 2023 r.
Aby przyjąć w Jezusie nasze zbawienie, musimy najpierw uznać siebie za ludzi słabych i grzesznych. Dopiero taka postawa otwiera drogę do Chrystusa, który jako Boży Baranek gładzi i oczyszcza wszystko co złe. Otwiera On w ten sposób drogę do nowego życia.
Niedziela Chrztu Pańskiego – 8 stycznia 2023 r.
Święto Chrztu Pańskiego jest doskonałą okazją do składania radosnego dziękczynienia: Bogu w Trójcy Jedynemu, naszym Rodzicom, Rodzicom chrzestnym, za ten wielki dar, którym zostaliśmy obdarzeni. Należałoby sobie życzyć, abyśmy wszyscy ochrzczeni znali datę naszego Chrztu Świętego i odnawiali nasze przyrzeczenia chrzcielne w tym właśnie dniu, a przynajmniej podczas świętowania Chrztu Pana naszego Jezusa Chrystusa – Jedynego Odkupiciela człowieka.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia 2023 r.
Na początku nowego roku kalendarzowego naszą szczególną patronką staje się Maryja – Święta Boża Rodzicielka, u której w każdym naszym działaniu możemy szukać wsparcia, wzoru, podpowiedzi i wstawiennictwa u Boga. Bóg daje nam dar nowego czasu oraz potencjalnych możliwości. Zaczynając ten nowy rok, starajmy się od samego jego początku przeżywać wszystko blisko Boga i z Bogiem, aby nasze wysiłki pobłogosławione przez każdorazowo zapraszanego do nich Chrystusa, gromadziły dla nas skarby duchowe w niebie, do którego przecież każdy nowy dzień, miesiąc i rok nas przybliża.