Ogłoszenia Duszpasterskie

V Niedziela Wielkanocna – 28 kwietnia 2024 r.
Tak, jak każde drzewo poznaje się po jego owocach, tak każdego człowieka poznaje się po jego czynach. Kto chce być dobrym człowiekiem, zwłaszcza chrześcijaninem, musi trwać w nauce Jezusa Chrystusa. Co więcej, jak nam przypomina Ewangelia, musi trwać w Jezusie jak winorośl w krzewie winnym, aby nie tylko żyć, ale przede wszystkim przynosić owoc obfity życia z wiary.
IV Niedziela Wielkanocna – 21 kwietnia 2024 r.
Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty święte, których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom.
III Niedziela Wielkanocna – 14 kwietnia 2024 r.
Zmartwychwstały Chrystus przychodzi w dzisiejszej Ewangelii do wieczernika. Pozdrawia swoich uczniów, mówiąc: Pokój wam! W tym pozdrowieniu zawarta jest odpowiedź na wszystkie niepokoje, które dręczyły serca uczniów. Jezus nie czyni im wyrzutów, ale daje im siebie, gdyż On jest prawdziwym Pokojem. Do tego samego Chrystusa i my mamy dostęp. Pragnie On udzielać się nam w naszej codzienności, napełniać nas swoim pokojem. Każda Eucharystia to przecież spotkanie ze Zmartwychwstałym, który zaprasza nas do swego stołu.