Bierzmowanie młodzieży

Cykl bierzmowania młodzieży trwa dwa lata i rozpoczyna się w trzeciej klasie gimnazjum z początkiem roku szkolnego i kończy w pierwszej klasie ponadgimnazjalnej w maju-czerwcu.

Obecnie do sakramentu bierzmowania przygotowują się dwie grupy. Opiekunem grupy z gimnazjum jest ks. Łukasz Parniewski. Spotkania tej grupy odbywają się w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 19.00 w salce na plebanii. Grupę młodzieży licealnej prowadzi ks. Czesław Grzelak. Spotkania odbywają się według ustalonego z uczestnikami planu.