Ogłoszenia Duszpasterskie

IV Niedziela Wielkiego Postu – 19 marca 2023 r.
Otwarcie się na Boże światło pomoże nam lepiej zobaczyć, czym Bóg nas obdarował, co dla nas zaplanował i jaką drogę nam proponuje. Z pewnością jest to ta jedyna droga, na której możemy znaleźć prawdziwe dobro i szczęście na ziemi, i dojść tą drogą do pełnego szczęścia w wieczności.
III Niedziela Wielkiego Postu – 12 marca 2023 r.
Podobnie jak nie możemy stać się członkiem jakiejś rodziny dzięki hojnym darowiznom, a jedynie przez budowanie więzi miłości z najbliższymi, tak nie możemy stać się chrześcijanami tylko dzięki spełnianiu dobrych uczynków. Dziećmi Bożymi stajemy się poprzez narodziny do chrześcijaństwa w Bożej miłości. Bycie chrześcijaninem to przyjęcie tej miłości.
II Niedziela Wielkiego Postu – 5 marca 2023 r.
Trzeba, abyśmy dawali się Jezusowi wyprowadzać i zapraszać do opuszczania jedynie religijnych przyzwyczajeń, naszego małego świata, do głębszego życia z Chrystusem na drogach nowej miłości wobec naszych bliźnich.