Ogłoszenia Duszpasterskie

XXIX Niedziela Zwykła – 17 października 2021 r.
Każdy z nas jest odpowiedzialny za szerzenie królestwa Bożego na ziemi, za przemienianie tego świata, by był jak najbliższy zamysłowi Bożemu.
XXVIII Niedziela Zwykła – 10 października 2021 r.
Bogactwo jest znakiem błogosławieństwa. Królestwo Boże odwraca porządek znany z licznych królestw ziemian: bogaci są tam biedakami, a ubodzy opływają we wszystko. Uczniom wybierającym Jego królestwo i Jego drogę Boski Mistrz obiecuje życie wieczne, ale nie tylko. Jego uczniowie otrzymają także nową rodzinę, stokroć więcej domów, braci, sióstr, matek i dzieci już w tym życiu, choć liczyć się mają zawsze z prześladowaniami.
XXVII Niedziela Zwykła – 3 października 2021 r.
W modlitwie osobistej i małżeńskiej często prośmy Boga: „Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi”. Prośmy Go, abyśmy zawsze umieli być tak odpowiedzialni i roztropni, byśmy chodząc drogą Bożego błogosławieństwa, wytrwale troszczyli się o rozwój miłości i umacniali we wzajemnej wierności.