Ogłoszenia Duszpasterskie

XI Niedziela Zwykła – 16 czerwca 2024 r.
Słowo Boże, które - jak dziś usłyszeliśmy - czasami może wydawać się nam jak drobne ziarno gorczycy, jeśli tylko padnie na podatny grunt naszego serca, wyrośnie na zaskakujący nas krzew, który stanie się schronieniem dla wielu. Nie odrzucajmy nigdy poruszeń serca, których źródłem jest słowo samego Boga. Niech pomaga nam nie tylko w głębszym przeżywaniu Eucharystii, lecz także uwrażliwia na natchnienia Ducha Świętego w codzienności.
X Niedziela Zwykła – 9 czerwca 2024 r.
Eucharystia niedzielna jest dla każdego z nas źródłem i centrum życia duchowego. Bóg powierza nam siebie w drodze do nieba, jest pokarmem, który daje życie. Bądźmy wdzięczni, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki, że nigdy o nas nie zapomina i stale czuwa nad nami.
IX Niedziela Zwykła – 2 czerwca 2024 r.
Każda Msza Święta jest uwielbieniem Boga i uświęceniem człowieka. Niech usłyszane dziś – w IX niedzielę zwykłą w ciągu roku - słowo Boże i udział w świętych obrzędach będą dla nas pomocą w chrześcijańskim przeżywaniu naszej codzienności.