Ogłoszenia Duszpasterskie

XXV Niedziela Zwykła – 24 września 2023 r.
Przeżywamy dziś dwudziestą piątą niedzielę zwykłą w roku kościelnym. Modlimy się wspólnie, abyśmy zachowując Boże przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Niech udział w świętych obrzędach wspomaga nas na drodze wiernego wypełniania Bożego prawa.
XXIV Niedziela Zwykła – 17 września 2023 r.
Przeżywamy dwudziestą czwartą niedzielę zwykłą w ciągu roku. Dobry Bóg w swojej łaskawości zgromadził nas w świątyni, abyśmy po raz kolejny sprawowali pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech moc Boga płynąca z tajemnicy Eucharystii wspomaga nas w naśladowaniu Zbawiciela i dźwiganiu codziennego krzyża.
XXIII Niedziela Zwykła – 10 września 2023 r.
Idźmy za zachętą Jezusa i nie pozostańmy obojętni wobec grzechów w naszym otoczeniu, ale mądrze i z miłością napominajmy się po bratersku – a przede wszystkim wspierajmy się modlitwą!