Bierzmowanie dorosłych

Bierzmowanie dorosłych ( po ukończeniu 21 lat )
w kościele katedralnym odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek parzystego miesiąca (tzn. luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik i grudzień) o godzinie 18.00.
W roku 2017 będzie udzielany Sakrament Bierzmowania dla dorosłych w dniach :
6 LUTEGO
3 KWIETNIA 
5 CZERWCA
7 SIERPNIA
2 PAŹDZIERNIKA
4 GRUDNIA
Przygotowanie odbywa się w macierzystej parafii kandydata.
Dla parafii gorzowskich dekanatów przygotowanie ma miejsce w parafii katedralnej w każdy czwartek miesiąca poprzedzającego datę bierzmowania o godz. 19.00 w Sali Papieskiej, ul. Obotrycka 10.
W przygotowaniu i w sakramencie bierzmowania nie mogą uczestniczyć osoby żyjące w związkach niesakramentalnych.

Bezpośrednie przygotowanie liturgiczne zaczyna się w dniu bierzmowania o godzinie 17.00 w Katedrze.
Kandydaci nie muszą zgłaszać się wcześniej w Kancelarii Katedralnej, jednak powinni mieć w dniu bierzmowania na spotkaniu w Sali Papieskiej przy ul. Obotryckiej 10 o godzinie 17.00,
dwa dokumenty:

1. Pozwolenie od swojego proboszcza na przystąpienie do sakramentu wraz z informacją o przeprowadzonym przygotowaniu

2. Skrócony odpis aktu chrztu świętego.

Kandydaci składają również ofiarę na pamiątkowy Krzyż Bierzmowania i stypendium mszalne w intencji bierzmowanych – 100 zł