Zbiórka funduszy na remont katedry gorzowskiej

Zbiórka funduszy na remont katedry gorzowskiej

 

Wszyscy, którzy pragną wesprzeć dzieło remontu katedry gorzowskiej, mogą dokonywać wpłat na następujący rachunek bankowy:

25 1020 1954 0000 7102 0069 8399
(rachunek gorzowskiej parafii katedralnej)

W tytule przelewu należy umieścić dopisek „Katedra”.