Ogłoszenia Duszpasterskie

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 21 maja 2023 r.
Przeżywając radosną i pełną nadziei uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa, życzmy sobie nawzajem, abyśmy kiedyś spotkali się w niebie. Niech ta myśl towarzyszy nam w trudnych chwilach. W tych dniach jesteśmy zaproszeni do szczególnie intensywnej modlitwy do Ducha Świętego. Przyzywając Go, z ufnością otwierajmy się na Jego działanie, abyśmy sami weszli do nieba i pomogli wejść do niego innym.
VI Niedziela Wielkanocna – 14 maja 2023 r.
Okres paschalny powoli dobiega końca. A szczytem okresu paschalnego w liturgii Kościoła jest Pięćdziesiątnica, czyli Zesłanie Ducha Świętego. Pascha rozpoczęła świętowanie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i sama w sobie jest źródłem wszelkiej naszej radości. Lecz aby ta radość była pełną i doskonałą w nas, potrzebujemy cudownego działania Ducha Świętego. I to jest to, co nam ofiarowuje Zesłanie Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica.
V Niedziela Wielkanocna – 7 maja 2023 r.
Jezus wzywa nas, by nie trwożyły się serca nasze, bo On jest drogą, prawdą i życiem. Nie trwożyć się to znaczy ufać, mimo że czujemy lęk czy strach.