Ogłoszenia Duszpasterskie

I Niedziela Adwentu – 3 grudnia 2023 r.
Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas do przeżywania na nowo historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale nade wszystko wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 26 listopada 2023 r.
Dziś - w ostatnią niedzielę roku kościelnego - oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Odnawiając nasze zawierzenie i uznając królewską godność Chrystusa, pragniemy na co dzień budować Jego królestwo prawdy, pokoju i zbawienia.
XXXIII Niedziela Zwykła – 19 listopada 2023 r.
Wobec zbliżającego się „dnia rozrachunku” wierzący, świadomi swej odpowiedzialnej służby na niwie Pańskiej, powinni jak najmądrzej i najowocniej wykorzystać wszystko, co im Pan powierzył, tak by usłyszeć Jego słowa pełne uznania, radości i nadziei: "Sługo dobry i wierny, wejdź do radości twego pana".