Ogłoszenia Duszpasterskie

V Niedziela Wielkiego Postu – 21 marca 2021 r.
Chrystus kieruje swoje słowa do nas wszystkich. Byśmy swoim życiem starali się Go naśladować. By było w nas więcej miłości do Boga i drugiego człowieka. Byśmy umieli zachwycić się Jego miłością i zostali przez nią pociągnięci do Niego. Umieli do Niego przylgnąć.
IV Niedziela Wielkiego Postu – 14 marca 2021 r.
Każdy człowiek, który uwierzył i zaufał Jezusowi, już teraz doświadcza nowego życia i żyje w świetle zmartwychwstałego. W niewyczerpanym źródle „łaski Bożej” mieści się bowiem pierwotny dar posiadania wiary pozwalającej otworzyć się i uwierzyć w Dobrą Nowinę o Jezusie, jedynym Odkupicielu człowieka.
III Niedziela Wielkiego Postu – 6 marca 2021 r.
Dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa każdy z nas stał się świątynią Boga. Dzisiejsza liturgia słowa zaprasza nas do odnowy, do oczyszczenia, do wyprostowania naszych dróg wiary. Byśmy na nowo zostali zachwyceni miłością Boga do każdego z nas. Niestety, często jednak uważamy siebie za tych lepszych wierzących, nawrócenie potrzebne jest innym.