Ogłoszenia Duszpasterskie

XXXII Niedziela Zwykła – 12 listopada 2023 r.
Chrześcijańska czujność nie jest strachem ani biernym oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Nasza czujność polega na przeżywaniu w pełni swego życia. Czujność jest tą lampą oświetlającą drogę na spotkanie z Panem. Oliwą do lampy jest nasze osobiste spotkanie z Jezusem na naszej ziemskiej drodze. To jest nieustanna modlitwa, to jest uzdrawiająca i umacniająca moc sakramentów świętych: sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Tak przeżywane oczekiwanie na przyjście Jezusa sprawi, że zostaniemy wprowadzeni na miejsce wiecznej uczty w niebie.
XXXI Niedziela Zwykła – 5 listopada 2023 r.
Nasze postępowanie ma być przeciwieństwem postawy faryzeusza. Należy unikać radykalizmu – nakładania ciężarów na barki bliźnich, ferowania surowych wyroków za rzekome złe spełnianie obowiązków. Chrystus prosi o skromność, dyskrecję. Mamy być szanowani za wartości, które mamy w sobie, a nie za to, co nakładamy na plecy. Wskazuje też na bezinteresowność, zapomnienie o sobie, wyzbycie się próżności.
XXX Niedziela Zwykła – 29 października 2023 r.
Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.