Ogłoszenia Duszpasterskie

XXIV Niedziela Zwykła – 11 września 2022 r.
Jeśli chrześcijanin ma być drugim Chrystusem, musi to ukazać swoim nastawieniem wobec drugiego, a zwłaszcza grzeszników. Gdyby zaś nie był pasterzem na wzór Pana, stałby się owcą, która oderwała się i której także trzeba szukać. Jesteśmy więc wezwani do życia miłosierdziem, ponieważ to nam zostało najpierw udzielone miłosierdzie.
XXIII Niedziela Zwykła – 4 września 2022 r.
Jezus stawia dzisiejsze wymagania nie przypadkowo. Pragnie, aby uwolnić swoje serce od przeszłości, od dotychczasowych relacji i doświadczeń. I tak „oczyszczone” serce chce przepełnić samym sobą. W ten sposób człowiek staje się szczęśliwy, spokojny w duszy, a więc wtedy może całkowicie stać się Jego uczniem. Mając Jezusa w sercu, Nim możemy się dzielić z innymi, serca innych przepełniać pokojem, dobrocią.
XXII Niedziela Zwykła – 28 sierpnia 2022 r.
Jesteśmy gośćmi na niedzielnej Eucharystii. Jesteśmy tutaj nie z powodu tego, co zrobiliśmy i na co zasługujemy, ale ponieważ Jezus jest naszym gospodarzem i wezwał nas, abyśmy byli Jego gośćmi, a względem siebie braćmi i siostrami.