II Niedziela Wielkiego Postu – 25 lutego 2024 r.

Spojrzenie w niebo nie jest bynajmniej łatwą, albo bezwartościową pociechą; odwrotnie, jest to pociecha pełnowartościowa, ale bardzo trudna, jeśli rozumie się ją właściwie. Niebo to coś, co pozwala nam żyć owocnie i sensownie na ziemi. Ten, kto żyje na ziemi, patrząc zarazem w niebo, nie jest jakimś fantastą, marzycielem. Nie ignoruje on cierpienia i nędzy tego świata, ale je przemienia, biorąc je na siebie tak jak jego Mistrz. Nadzieja na niebo jako ostateczną rzeczywistość, ostateczne spełnienie pomaga mu – podobnie jak Jezusowi – zwyciężać wszelkie zło tego świata, a nawet samą śmierć; pozwala mu zrealizować to, do czego niezdolne okazały się ideologie mamiące człowieka nadzieją nieba na ziemi.
 1. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, które w naszej parafii przeżywać będziemy od przyszłej niedzieli, a które poprowadzi tego roku – posługujący obecnie w Żarach ale związany również z naszym miastem – ks. kan. Janusz Mikołajewicz, którego już ogarnijmy naszą modlitewną pamięcią.
 2. Głębszemu przeżywaniu tajemnicy odkupienia służą również nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy Mękę Pańską a do udziału w których zachęcamy. Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątek o godz. 17.15 – w tym tygodniu modlitwie przewodniczyć będą dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Świętej i schola dziecięca. Natomiast Nabożeństwa Gorzkich Żali – z kazaniem pasyjnym – są sprawowane w niedziele o godz. 17.00. Ofiary zbierane podczas Gorzkich Żali przeznaczone będą na kwiaty do Bożego Grobu.
 3. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze swoje życie, nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem pokuty i modlitwy. Niech więc nie zakłócą go huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe.
 4. W Kościele powszechnym przeżywamy dziś niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi a składanymi do puszek ofiarami wspieramy ich działalność.
 5. We wtorek o godz. 16.30 na spotkaniu formacyjnym a następnie Mszy św. o godz. 18.00 spotyka się Wspólnota Apostolatu Maryjnego.
 6. W nadchodzącym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
 7. Pierwszy piątek miesiąca przeżyjemy w duchu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Pamiętajmy o pierwszopiątkowej spowiedzi o stałych godzinach: 30 min. przed Mszą św. o godz. 7.00 i 8.00 oraz od godz. 16.30.
 8. W pierwszą sobotę miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi podczas nabożeństwa pierwszosobotniego, na które zapraszamy po Mszy św. sprawowanej o godz. 8.00.
 9. Chorych i seniorów naszej parafii – z posługa sakramentalną – kapłani odwiedzą w najbliższą sobotę przed południem.
 10. Ministrantów, lektorów i szafarzy zapraszamy na spotkanie w sobotę o godz. 12.00.
 11. Wspólnotę Żywego Różańca zapraszamy za tydzień – po Mszy św. o godz. 10.30 – na zmianę tajemnic różańcowych i comiesięczną konferencję. Natomiast na Eucharystię o godz. 15.00 zapraszamy Wspólnotę Apostolstwa Chorych. Po jej zakończeniu w sali na plebanii będzie miało miejsce spotkanie formacyjne.
 12. W przyszłą niedzielę na Mszy Św. o godz. 12.00 będzie poświęcenie książeczek dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, a po Mszy spotkanie dla Rodziców.
 13. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w sytuacji nadzwyczajnej dla dorosłych, którzy ukończyli 21 lat, rozpocznie się w naszej parafii w sobotę 2 marca. Katechezy będą się odbywały w sali parafialnej na plebanii w soboty do 25 maja o godz. 19.00. Uroczystość bierzmowania będzie miała miejsce 3 czerwca podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 18.00.
 14. Ulegają zmianie dyżury spowiednicze w naszej katedralnej świątyni. W miejsce dotychczasowego całodziennego dyżuru w czwartek kapłani dekanatów gorzowskich będą służyli sakramentem pokuty i pojednania od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15.00 do 16.30. Przypominamy również, że w środy i piątki od 16.30 do 18.00 jest do naszej dyspozycji w konfesjonale ksiądz penitencjarz a kapłani katedralni służą również sakramentem spowiedzi pół godziny przed Mszami w ciągu tygodnia, które są o godz. 7.00, 8.00 i 18.00 a w niedziele podczas sprawowanych Eucharystii.
 15. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu na temat: „Dzieje biskupstwa lubuskiego w postaciach zapisane”. Poprowadzi je bp dr Adrian Put w piątek 8 marca w godzinach od 16.30 do 18.00. Spotkanie odbędzie się w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty, który znajduje się na ul. 30 Stycznia 1 w Gorzowie Wlkp.
 16. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia: obfitości Bożego błogosławieństwa i wzrastania w miłości do Boga i ludzi.