III Niedziela Wielkiego Postu – 3 marca 2024 r.

Dziękujmy Bogu, że możemy modlić się w naszych kaplicach, kościołach, katedrach. W wielu stronach naszej ojczyzny jest piękny zwyczaj czynienia znaku krzyża podczas mijania kościoła lub kaplicy. Nie zatracajmy tego pięknego zwyczaju, który świadczy o naszej wierze, że w tym budynku, zbudowanym rękami ludzkimi, mieszka Bóg. Świątynia jest skarbem, za który każdy powinien poczuć się odpowiedzialny.
  1. Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga.
  2. Doskonałą okazją ku temu stwarzają wielkopostne rekolekcje, które pod hasłem „Święci są drogą Kościoła” dziś w naszej parafii rozpoczynamy. Omadlajmy ten czas i ojca rekolekcjonistę – ks. kan. Janusza Mikołajewicza – przed laty posługującego w największej w całej naszej diecezji parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w naszym mieście a obecnie związanego z par. pw. św. Józefa Oblubieńca w Żarach. Rekolekcje potrwają do środy. Nauk rekolekcyjnych będziemy mogli wysłuchać podczas Mszy św. o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Jak zawsze podczas rekolekcji będziemy mieli więcej okazji do zanurzenia się w miłosiernej miłości Pana Boga w sakramencie pokuty i pojednania. Kapłani będą do dyspozycji w godzinach od 6.30 do 8.30, między godz. 15.00 a 16.30 oraz od godz. 17.00 do 19.00. Przy tej okazji przypominamy, że uległy zmianie dyżury spowiednicze w naszej katedralnej świątyni. W miejsce dotychczasowego całodziennego dyżuru w czwartek kapłani dekanatów gorzowskich służą w naszej katedralnej świątyni sakramentem pokuty i pojednania od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15.00 do 16.30. Przypominamy również, że w środy i piątki między 16.30 a 18.00 jest do naszej dyspozycji w konfesjonale również ksiądz penitencjarz. Zachęcamy do tego, by nie odkładać sakramentalnego pojednania się z Panem Bogiem na ostatnie dni Wielkiego Postu. Triduum Paschalne przeżyjmy już pojednani z Bogiem i na kontemplacji Krzyża. Szczegółowy plan nauk i nabożeństw rekolekcyjnych znajdziemy w gablocie informacyjnej przy wyjściu z kościoła, na stronie internetowej parafii ale i w naszym biuletynie „Z katedry gorzowskiej”. Zachęcamy do takiego zaplanowania swych zajęć, by możliwym był udział w tym duchowym przygotowaniu na spotkanie w wielkanocny poranek ze Zmartwychwstałym Chrystusem.
  3. Głębszemu przeżywaniu tajemnicy odkupienia służą również nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy Mękę Pańską a do udziału w których zachęcamy. Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątek o godz. 17.15 – w tym tygodniu modlitwie przewodniczyć będą Wspólnota Wiara i Światło oraz Apostolstwo Chorych. Natomiast Nabożeństwa Gorzkich Żali – z kazaniem pasyjnym – są sprawowane w niedziele o godz. 17.00. Ofiary zbierane podczas Gorzkich Żali przeznaczone będą na kwiaty do Bożego Grobu.
  4. Pierwsza w marcu katecheza przed chrztem dziecka dla rodziców i chrzestnych odbędzie się w poniedziałek o godz. 17.00 w sali parafialnej.
  5. Wtorek jest dniem imienin bpa Adriana Puta – pamiętajmy o Nim i Jego posłudze w naszych modlitwach.
  6. W czwartek, który będzie pierwszym czwartkiem miesiąca, o godz. 17.30 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i Mszę św. o godz. 18.00, podczas której wraz ze Wspólnotą Przyjaciół Paradyża będziemy dziękować za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz prosić o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. Po zakończonej Eucharystii wspólnota Przyjaciół Paradyża w sali na plebanii będzie miała swoje spotkanie formacyjne.
  7. W piątek, 8 marca, przypada Dzień Kobiet. Wszystkim paniom życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa, doświadczenia miłości i szacunku oraz opieki Matki Najświętszej.
  8. W piątek również zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu na temat: „Dzieje biskupstwa lubuskiego w postaciach zapisane”. Spotkanie odbędzie się w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty, który znajduje się przy ul. 30 Stycznia 1 o godz. 16.30 a poprowadzi je bp dr Adrian Put.
  9. Rozpoczęliśmy przygotowanie do sakramentu bierzmowania w sytuacji nadzwyczajnej dla dorosłych, którzy ukończyli 21 lat. Katechezy odbywają się w sali parafialnej na plebanii w soboty o godz. 19.00.
  10. Rozpoczęła się Wielkanocna Akcja Caritas, w ramach której – w cenie 20 zł – dystrybuowana jest wielkanocna świeca Caritas – paschalik. Dochód ze sprzedaży przekazany zostanie m.in. na remont i doposażenie Schroniska Aktywizującego z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych w Żukowicach oraz potrzebujących wsparcia seniorów. Jak każdego roku w okresie Wielkiego Postu nasz Parafialny Zespół Caritas prowadzi również doroczną zbiórkę żywności trwałej dla rodzin potrzebujących naszego wsparcia. Produkty żywnościowe można składać do kosza znajdującego się przy zakrystii. Wszystkim ofiarodawcom wyrażamy naszą wdzięczność – Bóg zapłać.