Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego – 7 kwietnia 2024 r.
Nie ma potężniejszej siły niż miłość miłosierna Boga do człowieka. Ta miłość, która została objawiona na Krzyżu, na którym umarł Jezus Chrystus, pokonała śmierć, pokonała grzech, pokonała szatana. A Chrystus Zmartwychwstały wyprowadził ludzkość z ciemności, dając w ten sposób możliwość wyzwolenia z niewoli i ciemności grzechu. Miłość miłosierna objawiona na Krzyżu nadała sens cierpieniu i śmierci, które są wpisane w życie każdego człowieka.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 31 marca 2024 r.
Żeby doświadczać obecności Jezusa Zmartwychwstałego, musimy zadbać o relacje – w parafii, w rodzinie, we wspólnocie. Im bardziej przeniknięte są one duchem bezinteresownej miłości, braterstwa, komunii, służby, tym bardziej objawiają światu Jezusa Zmartwychwstałego, bo tam „gdzie miłość i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego!”
Niedziela Palmowa – 24 marca 2024 r.
Wielki Tydzień, który Niedzielą Palmową rozpoczynamy, to czas szczególniejszej zadumy nad tajemnicą krzyża i mądrym do niego podejściem. Syn Boży przyszedł na ziemię nie po to, by nas od krzyża uwolnić, by nam krzyż wyjąć z życia, lecz po to, by nas nauczyć dobrego i twórczego podejścia do niego. Krzyż nie ma nas załamywać i zniechęcać, lecz umacniać oczyszczać i napełniać nowym życiem.