Ogłoszenia Duszpasterskie

IV Niedziela Adwentu – 24 grudnia 2023 r.
Dziś, kiedy już tylko godziny dzielą nas od uroczystego śpiewu „Bóg się rodzi”, każdy z nas powinien zadać sobie pytanie o to, czy potrafi, tak jak Maryja, przyjąć Jezusa do swojego życia. Czas Adwentu, który przeżywaliśmy przez ostatnie tygodnie, był czasem wielkiego oczekiwania na Chrystusa, na Jego narodzenie, na Jego wejście do naszego codziennego życia. Boże Narodzenie to przede wszystkim spełnienie Bożych obietnic. Bóg z miłości, jak obiecał, posłał na świat swojego Syna. Niech zatem odpowiedzią na ten dar i spełnienie Bożych obietnic będzie nasze nawrócenie i dobre życie.
III Niedziela Adwentu – 17 grudnia 2023 r.
Największą, pewną i trwałą radość odnajdziemy w Bogu. Najlepsza radość to pewność, że Bóg jest z nami. Radość to świadomość, że Bóg jest realnie żywy i obecny na wszystkich zakrętach naszego życia. Jeśli pozwolimy Mu wchodzić we wszystkie miejsca naszego życia, gdzie jeszcze panuje smutek, to Bóg będzie nas wyprowadzał krok po kroku ku prawdziwej radości.
II Niedziela Adwentu – 10 grudnia 2023 r.
Nie jest możliwe nawrócenie, bez wcześniejszego „wejścia w siebie” i rozeznania w sobie tego, co dobre i tego, co złe. To rozeznanie nazywa się sumieniem i jest prostowaniem ścieżek swojego życia na przybycie Zbawiciela. Człowiek jest w stanie pokonać w sobie zło pod jednym warunkiem, że zdobędzie się na pokorne wyznanie: „Uznaję mój grzech”. Nie tylko „poznaję”, lecz „uznaję”. Do tego dziś wyzywa nas św. Jan Chrzciciel. Żal za grzechy, nawrócenie i pokuta to najlepsze przygotowanie do Bożego Narodzenia, aby Jezus mógł się w nas narodzić na nowo.