Ogłoszenia Duszpasterskie

X Niedziela Zwykła – 11 czerwca 2023 r.
Pan Bóg powołuje pośrodku życia i różnych codziennych zajęć, nie dla nagrody i odpoczynku, ale do życia w pełni. Nie ma Ewangelii na „czas wolny”, „pomiędzy sprawami”. Msza św. nie jest na obrzeżu niedzieli czy tygodnia, ale w centrum, by tym słowem i Eucharystią żyć.
Niedziela Najświętszej Trójcy – 4 czerwca 2023 r.
Boga poznajemy w Jego działaniu. Tak wielu z nas ma doświadczenie spotkania z Bogiem. Nie jesteśmy w Kościele z przymusu, ale z własnej woli. Chcemy się z Nim spotykać, bo mamy przekonanie, że On jest przy nas. Z całą pewnością nigdy nie uda nam się uchwycić całej prawdy o Boga. Jednakże mając Boże Objawienie na kartach Pisma Świętego i w Tradycji Kościoła oraz bazując na własnym i wspólnotowym doświadczeniu wiary, możemy mieć mocne przekonanie, że Bóg Ojciec stworzył świat i nad nim czuwa. Syn Boży umarł i zmartwychwstał z miłości do człowieka. Duch Święty prowadzi Kościół i przekonuje o prawdziwości Bożego Objawienia.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 28 maja 2023 r.
Dzisiejsze święto jest okazją do odnowienia zaufania w działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Jest to bardzo ważne wyzwanie, by wiedzieć, czyjego ducha jesteśmy. Nie możemy być nigdy solidarni duchem nienawiści, egoizmu, łatwizny, użycia, nieliczenia się z wartościami istotnymi dla człowieka i społeczności. Nasz sprzeciw wobec tych postaw musi być jasny i wyraźny, w wymiarze osobistym i społecznym.