Ogłoszenia Duszpasterskie

XXX Niedziela Zwykła – 23 października 2022 r.
Pełne pokory spojrzenie na siebie pozwala człowiekowi na zajęcie odpowiedniej postawy względem Boga oraz drugiego człowieka. Natomiast pycha zaślepia człowieka do tego stopnia, że staje się on zarozumiałym i przypisuje sobie wszystko dobro, które przecież pochodzi od Boga. Stając przed Panem prośmy Go, aby dał nam światłe oczy ducha, byśmy mogli spojrzeć na siebie w pełnej prawdzie, co pozwoli nam szanować każdego człowieka i nigdy nikogo nie poniżać!
XXIX Niedziela Zwykła – 16 października 2022 r.
Być może w naszych głowach pojawiają się wątpliwości i poważne pytania – czy wierność zasadom Ewangelii ma dziś jeszcze sens, skoro coraz mniej ludzi bierze je na serio? Jeśli uwierzymy w moc modlitwy i będziemy jej wierni – Pan będzie walczył z nami i za nas. Zwyciężymy i osiągniemy szczęśliwą wieczność. Sami nie mamy szans przeciwko siłom szatana.
XXVIII Niedziela Zwykła – 9 października 2022 r.
Boga można spotkać w różnych sytuacjach życia. Czasem tym momentem jest choroba albo jakiś inny problem życiowy. Wtedy Bóg okazuje się potrzebny i pomocny. Dobrze jest, że zwracamy się do Boga w różnych sytuacjach. Bóg przecież nigdy nie odmawia nam pomocy.