Bp Adrian PUT – Biskup Pomocniczy

Bp Adrian PUT – Biskup Pomocniczy
  • Urodzony 4 listopada 1978 r. w Szczecinie
  • Święcenia kapłańskie przyjął: 22 maja 2004 r. w Gorzowie Wlkp.
  • Mianowany biskupem pomocniczym 13 sierpnia 2022 r.
  • Święcenia biskupie przyjął 13 sierpnia 2022 r. w Zielonej Górze
  • Zawołanie: „In unum congregare”

Więcej informacji na stronie www.diecezjazg.pl