Ogłoszenia Duszpasterskie

V Niedziela Wielkanocna – 2 maja 2021 r.
Jezus wzywa nas do tego, abyśmy w zjednoczeniu z Nim poszukiwali siły do życia. „Trwajcie we mnie, a Ja w was trwać będę” – to zachęta dla nas, abyśmy nie poddawali się zwątpieniu, lecz na modlitwie i z wiarą w Jego obecność pośród nas, powierzali Mu siebie samych.
IV Niedziela Wielkanocna – 25 kwietnia 2021 r.
Bycie blisko Jezusa przemienia, przebóstwia, czyni świętym. Misję Dobrego Pasterza mają kontynuować na ziemi wyświęceni kapłani. Podejmijmy zatem modlitwę, otoczmy kapłanów swoją obecnością i uśmiechem, a nie przyczyniajmy się do podcinania gałęzi, na której siedzimy. Troska o dobro kapłana jest troską o naszą wiarę.
III Niedziela Wielkanocna – 18 kwietnia 2021 r.
Dzisiaj Chrystus chce oświecić nasze umysły i serca, abyśmy również MY mogli być świadkami Jego zmartwychwstania w naszych obecnych trudnych czasach. Abyśmy mogli poprzez przykład własnego życia – nie tylko od święta i niedzieli, ale na co dzień – mogli świadczyć, że Pan PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!