Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela Wielkiego Postu – 25 lutego 2024 r.
Spojrzenie w niebo nie jest bynajmniej łatwą, albo bezwartościową pociechą; odwrotnie, jest to pociecha pełnowartościowa, ale bardzo trudna, jeśli rozumie się ją właściwie. Niebo to coś, co pozwala nam żyć owocnie i sensownie na ziemi. Ten, kto żyje na ziemi, patrząc zarazem w niebo, nie jest jakimś fantastą, marzycielem. Nie ignoruje on cierpienia i nędzy tego świata, ale je przemienia, biorąc je na siebie tak jak jego Mistrz. Nadzieja na niebo jako ostateczną rzeczywistość, ostateczne spełnienie pomaga mu – podobnie jak Jezusowi – zwyciężać wszelkie zło tego świata, a nawet samą śmierć; pozwala mu zrealizować to, do czego niezdolne okazały się ideologie mamiące człowieka nadzieją nieba na ziemi.
I Niedziela Wielkiego Postu – 18 lutego 2024 r.
Walka z pokusą jest naszą drogą do nawrócenia. Dzięki temu otwieramy nasze życie na postawę pokuty. Jej duchowe znaczenie zakłada odwrócenie się od zła i zwrócenie się ku Bogu. Pokuta ma zatem kilka celów: żal za popełnione grzechy, pojednanie z Bogiem. Nasza pokuta wielkopostna, którą rozpoczęliśmy, ma nas przybliżać do Boga.
VI Niedziela Zwykła – 11 lutego 2024 r.
Każda Msza Święta jest uwielbieniem Boga i uświęceniem człowieka. Niech usłyszane dziś – w VI niedzielę zwykłą w ciągu roku - słowo Boże i udział w świętych obrzędach będą dla nas pomocą w chrześcijańskim przeżywaniu naszej codzienności.