Ogłoszenia Duszpasterskie

XIII Niedziela Zwykła – 2 lipca 2023 r.
Nie jest łatwo dziś usłyszeć głos Jego powołania. Nie jest łatwo wsłuchać się w Jego słowa, zagłębić się w Jego Prawdę i zawierzyć Mu naszą drogę. Nie jest łatwo iść śladami Chrystusa.
XII Niedziela Zwykła – 25 czerwca 2023 r.
Jedynym nieprzyjacielem dla uczniów Jezusa jest grzech i jego sprawca szatan. Jeżeli nie chcą zatracić swojego ciała i duszy, powinni jedynie bać się Boga, być świadkami Jezusa przed ludźmi. W obecnych czasach ważne jest, byśmy o tym nie zapominali.
Uroczystość NMP z Rokitna (XI Niedziela Zwykła) – 18 czerwca 2023 r.
Naśladując Matkę z Rokitna umiejmy z cierpliwością słuchać siebie nawzajem i znajdujmy czas na umacnianie rodzinnych więzi. Bądźmy ludźmi cierpliwego dialogu. Miejmy wrażliwość, która będzie odpowiedzią na przykazanie miłości Boga i bliźniego. Naśladujmy Ją w słuchaniu Boga i siebie nawzajem. Budujmy cywilizację miłości i pokoju!