HISTORIA WIEŻY

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWieża Kościoła Mariackiego zbudowana na przełomie wieków XIII i XIV, przylega od zachodu, do korpusu kościoła. Obecnie posiada siedem kondygnacji, pierwotnie było ich tylko pięć. Wzniesiono ją na okazanie prostokąta o wymiarach 10m x 19m. W XVII wieku otrzymała ośmioboczną, dwukondygnacyjną nadbudówkę przykrytą barokowym hełmem. Całość ma 40 metrów wysokości.

Wieża ma charakter obronny. Mogła służyć jako miejsce schronienia i obrony w razie pokonania przez wroga obwarowań zewnętrznych miasta. Architektura jej nawiązuje do średniowiecznych wież służących za mieszkania lub schronienia ówczesnych feudałom. W Gorzowie była symbolem władzy margrabiów brandenburskich, współfundatorów świątyni, właścicieli miasta. Mogła też służyć jako miejsce sprawowania władzy przez margrabiów, podczas ich licznych wizyt w mieście. Świadczy o tym wystrój architektoniczny wnętrza wieży, zachowywany szczególnie wyraźnie na I piętrze, gdzie znajdowała się także kiża na której margrabia wraz z dworem obecny był podczas sprawowania mszy św.

Piętro II skomunikowane jest z poddaszem znajdującym się nad nawami kościoła. Niezwykle interesująca jest tutaj więźba dachowa, a także widok z góry na gotyckie sklepienia wszystkich trzech naw.

Od II piętra wnętrza wieży wypełnia drewniana konstrukcja dzwonnicy kościelnej. Dzwony zawieszone są na piętrze IV. W roku 1924 wykonano i zawieszono nowe dzwony w mieście starych zarekwirowanych podczas I wojny światowej. Na tej kondygnacji ok. roku 1820 urządzonee zostało dwupoziomowe mieszkanie dzwonnika, który jednocześnie na zlecenie władz miejskich był strażnikiem nadzorującym bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Pietro V jest jednocześnie poddaszem gotyckiej wieży, tutaj dobudowano w XVI wieku ośmioboczną barokową wieżę, wewnątrz której umieszczono zegar wieżowy. Obecny mechanizm zegara pochodzi z XIX wieku, a zmodernizowany był w XX w.

Kondygnacja VI jest poddaszem barokowej nadbudowanej wieży i kolejnym miejscem obserwacji miasta i jego przedmieść. Rozmieszczenie okien i otworów obserwacyjnych wskazuje na charakter militarny wieży. W związku z rozwojem artylerii w wieku XVII i następnych, kondygnacja ta mogła być wykorzystana do przeprowadzenia ognia artyleryjskiego z niewielkich dział. Obecnie znajduje się tu punkt widokowy, skąd oglądać można zarówno centrum miasta jaki i jego przedmieścia.