Ogłoszenia Duszpasterskie

XVI Niedziela Zwykła – 19 lipca 2020 r.
Wszystko ma swoją kolejność i swój czas. Podobnie jest w naszym życiu duchowym. To, co na pozór niepozorne, przynosi w końcowym efekcie wielkie plony dobra, pod warunkiem, że będziemy współpracować z Bogiem, który temu dobru w nas jako jedyny może dać właściwy wzrost.
XV Niedziela Zwykła – 12 lipca 2020 r.
Zasiew Słowa przyjmą tylko ci, którzy czekają na słowo zbawienia tak, jak więzień czeka na wolność, głodny na chleb, a spragniony na wodę. Ci, którzy nie są głodni ani spragnieni, ani tym bardziej zniewoleni, którym często tylko się wydaje, że tacy nie są – oni nie przyjmą tego słowa.
XIV Niedziela Zwykła – 5 lipca 2020 r.
W Chrystusie ludzkie serca znajdują pokój i ukojenie. Czy wierzymy w to, szczególnie wtedy, gdy do naszych drzwi pukają strach, niepewność i trudności, i kiedy czujemy się zdezorientowani? Czy mamy też w zwyczaju przynosić Panu nasze zmęczenie, nasze udręki i nasze wyzwania? Czy są one częścią naszych codziennych modlitw? Czy są one częścią duchowej ofiary, którą składamy na ołtarzu w każdej niedzielnej Eucharystii?