Ogłoszenia Duszpasterskie

VII Niedziela Zwykła – 24 lutego 2019 r.
Starajmy się brać przykład ze świętych w okazywaniu miłości, ponieważ oni przez te czyny stali się najbardziej podobni do Chrystusa. Popatrzmy na człowieka żyjącego obok nas jak na brata lub siostrę. Choć rodzeństwo czasem przeciw nam zawini, to przecież okazujemy im szacunek, wybaczamy, za nich się modlimy. Traktować drugiego człowieka z miłością jak brata lub jak siostrę to okazywać mu miłosierdzie, a tego przecież chce od nas Bóg.
VI Niedziela Zwykła – 17 lutego 2019 r.
W błogosławieństwach widzimy odwrócenie mentalności świata. Według świata, błogosławieni to bogaci, możni, ci, którym się powodzi i są podziwiani przez tłumy. Natomiast dla Jezusa, przeciwnie, błogosławionymi są ubodzy, łagodni, którzy pozostają sprawiedliwi nawet za cenę sprawiania złego wrażenia. Błogosławieni to także prześladowani za wiarę.
V Niedziela Zwykła – 10 lutego 2019 r.
Jako chrześcijanie wszyscy jesteśmy powołani do misji, do dawania świadectwa o Chrystusie. Być może należałoby się dzisiaj zapytać samego siebie, czy zrobiłem wszystko, aby inni poznali Chrystusa poprzez moją postawę, słowa, modlitwę i czytelne świadectwo.