Ogłoszenia Duszpasterskie

XXX Niedziela Zwykła – 27 października 2019 r.
Jesteśmy niepowtarzalni, ważniejsi nad inne stworzenia na ziemi. Jesteśmy przecież umiłowanymi dziećmi Boga. Gdy żyjemy w przekonaniu, że jedynie JA jestem najlepszy, gdzie znajdzie się miejsce na odczucie, że ten drugi również jest najlepszy? A zatem – jako ludzie – jesteśmy niepowtarzalni, bo każdy z nas ma godność człowieka, dziecka Bożego, ale po za tym do doskonałości nam jeszcze wiele brakuje.
XXIX Niedziela Zwykła – 20 października 2019 r.
Depresja świata, Kościoła, moja słabość, grzeszność, spowodowane są tym, że nie przyzywamy Bożej pomocy, nie pragniemy tak naprawdę, by Chrystus zwyciężał w naszym życiu dla nas i za nas. Boimy się Jego Krzyża – Krzyża Jezusa Chrystusa – a Jego i moje w Nim zmartwychwstanie staje się dla nas jedynie ideą, prawdą wiary, a nie czymś realnym, czego mogę doświadczyć.
XXVIII Niedziela Zwykła – 13 października 2019 r.
Chciejmy dzisiaj uczyć się postawy wdzięczności Bogu za okazywane nam miłosierdzie. Ale uczmy się również tym miłosierdziem dzielić się z drugim człowiekiem, żyjącym nieraz blisko nas. Uczestnicząc dziś w Eucharystii, prośmy o to, byśmy umieli praktykować miłosierną miłość w codziennym życiu.