Ogłoszenia Duszpasterskie

XIII Niedziela Zwykła – 1 lipca 2018 r.
Tak często ulegamy pokusie, by obarczać Boga odpowiedzialnością za śmierć, cierpienia i nieszczęścia. Księga Mądrości broni niewinności Boga jasną deklaracją: Bóg nie uczynił śmierci. A Jezus dając życie zapewnia: "Nie bój się, wierz tylko".
Niedziela, Narodzenie Jana Chrzciciela – 24 czerwca 2018 r.
Jan Chrzciciel przychodzi na świat, aby przygotować ludzkie serca na przyjęcie Mesjasza i zaświadczyć, że Jezus z Nazaretu jest Zbawicielem świata.
XI Niedziela Zwykła – 17 czerwca 2018 r.
Boski Siewca sieje swoje ziarno we wszystkich i oczekuje, że wydamy plony. Stawajmy się przed Nim najlepszą glebą, na jaką nas stać, pozwólmy, żeby zasiane dzisiaj słowo mogło w nas przynosić jak najbogatsze plony.