Ogłoszenia Duszpasterskie

VI Niedziela Wielkanocna – 6 maja 2018 r.
Nie możemy oczekiwać owoców głoszenia Ewangelii, jeśli nie ma w nas miłości wobec tych, do których idziemy. Bóg jest miłością, przez miłość Go poznajemy i przez miłość przekazujemy Go innym.
V Niedziela Wielkanocna -29 kwietnia 2018 r.
Owoce, o których mówi dzisiejsza Ewangelia, to owoce zbawienia: wiara, wolność, miłość. Dzięki nim zachowujemy przykazania, to one pozwalają pokładać ufność w Bogu.
IV Niedziela Wielkanocna – 22 kwietnia 2018 r.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że staliśmy się Jego dziećmi, że On, jako Dobry Pasterz, znając nas i kochając, zgromadził nas w swojej owczarni. Każda Eucharystia, sprawowana wspólnie z innymi, nam o tym przypomina.