Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 31 marca 2024 r.

Żeby doświadczać obecności Jezusa Zmartwychwstałego, musimy zadbać o relacje – w parafii, w rodzinie, we wspólnocie. Im bardziej przeniknięte są one duchem bezinteresownej miłości, braterstwa, komunii, służby, tym bardziej objawiają światu Jezusa Zmartwychwstałego, bo tam „gdzie miłość i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego!”
 1. Przeżywana przez nas Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego otwiera nas na prawdę, że Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie.
 2. Dziś – w Niedzielę Zmartwychwstania, jak i w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w naszej parafii będą sprawowane wg porządku niedzielnego: o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 18.00. Dziś tylko – z racji Mszy św. rezurekcyjnej – nie będzie Eucharystii o godz. 7.30. Jak zawsze ofiarami składanymi jutro na tacę wspierać będziemy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Instytut Filozoficzno-Teologiczny w Zielonej Górze.
 3. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w liturgii została rozszerzona o oktawę dlatego też w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 4. W nadchodzącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca.
 5. W czwartek o godz. 17.30 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i Mszę św. o godz. 18.00, podczas której wraz ze Wspólnotą Przyjaciół Paradyża będziemy dziękować za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz prosić o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. Po zakończonej Eucharystii wspólnota Przyjaciół Paradyża w sali na plebanii będzie miała swoje spotkanie formacyjne.
 6. Pierwszy piątek miesiąca przeżyjemy w duchu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy.
 7. W pierwszą sobotę miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi podczas nabożeństwa pierwszosobotniego, na które zapraszamy po Mszy św. sprawowanej o godz. 8.00.
 8. Również w sobotę – o godz. 11.00 – w Gorzowskim Domu Pogrzebowym – odbędzie się pochówek dzieci zmarłych jeszcze przed urodzeniem. Do udziału w tym smutnym obrzędzie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta a przede wszystkim tych, którzy kiedykolwiek utracili dziecko.
 9. Przyszła niedziela – kończąca Oktawę Wielkanocy – jest niedzielą Miłosierdzia Bożego. Naszym przygotowaniem do tej uroczystości jest – odmawiana kwadrans przed rozpoczęciem Mszy św. wieczornych – nowenna do Bożego Miłosierdzia.
 10. Przyszła niedziela rozpoczyna także kolejny Tydzień Miłosierdzia. Ofiarami składanymi wówczas do puszek będziemy wspierali działalność charytatywną Caritas naszej diecezji.
 11. Wspólnotę Żywego Różańca zapraszamy za tydzień – po Mszy św. o godz. 10.30 – na zmianę tajemnic różańcowych i comiesięczną konferencję. Natomiast na Eucharystię o godz. 15.00 zapraszamy Wspólnotę Apostolstwa Chorych. Po jej zakończeniu w sali na plebanii będzie miało miejsce spotkanie formacyjne.
 12. Najbliższa niedziela będzie również okazją do modlitwy wszystkich, którym bliski jest żużel. Tego dnia zapraszamy na Mszę św. o godz. 10.30 na rozpoczęcie sezonu żużlowego w intencji całego gorzowskiego środowiska żużlowego.
 13. Bóg zapłać za wspólnie przeżyte Triduum Paschalne. Dziękuję za tak liczny udział w liturgiach minionych dni. Dziękuję za czas zatrzymania w naszych domach na rodzinnej modlitwie ale i czas spędzony na adoracji Najświętszego Sakramentu najpierw w ciemnicy a później w Bożym Grobie.
  Dziękuję za pięknie przygotowaną przez naszych seminarzystów liturgię: służbie liturgicznej ołtarza, Zespołowi Exultate – pod kierunkiem s. Agnieszki – który poruszając struny naszej wrażliwości pomagał otwierać się nam na działanie Bożej łaski, panu organiście i wszystkim, którzy w dniach Triduum Paschalnego i samych świąt pomagali nam w przeżywaniu tajemnic, które ze sobą niosły.
  Serdeczne słowa wdzięczności kieruję do osób, które wraz z ks. Sebastianem przygotowały sprzyjające modlitwie: kaplicę adoracji i Bożego Grobu oraz świąteczną dekorację naszej katedralnej świątyni. Dziękuję za ofiary złożone na kwiaty do Bożego Grobu, które tak pięknie – świątecznie – dopełniają modlitewną przestrzeń naszej świątyni. Za wszelką pomoc i okazane dobro niech wszystkim Wam dobry Bóg wynagrodzi obfitością swojej łaski.
 14. Ze słowami z wielkanocnej sekwencji: „Wiemy żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy”, z Bożym błogosławieństwem i wielkanocnym pozdrowieniem świętujmy w naszych rodzinach, razem z naszymi bliskimi. Od pustego grobu, naszym Gościom i Drogim Parafianom, pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich nas pokojem i wspomaga na drogach codzienności. Niech wielkanocna radość – płynąca ze zmartwychwstania Pana – będzie udziałem nas wszystkich.