Ogłoszenia Duszpasterskie

XV Niedziela Zwykła – 15 lipca 2018 r.
Św. Paweł przekonuje nas o naszym przeznaczeniu do chwały z woli samego Boga. Tym samym zaprzecza naszemu poczuciu niegodności, które karmiąc się rozpamiętywaniem własnych grzechów i braków, odziera nas z nadziei.
XVIV Niedziela Zwykła – 8 lipca 2018 r.
Ludziom wierzącym, żyjącym w zgodzie z przykazaniami, czasem może się wydawać, że są wystarczająco dobrzy i gorliwi. Może zabraknąć wiary, że Bóg może i chce nas dalej przemieniać. Prośmy dziś o wiarę, byśmy mogli zaznać mocy, jaką niesie Dobra Nowina.
XIII Niedziela Zwykła – 1 lipca 2018 r.
Tak często ulegamy pokusie, by obarczać Boga odpowiedzialnością za śmierć, cierpienia i nieszczęścia. Księga Mądrości broni niewinności Boga jasną deklaracją: Bóg nie uczynił śmierci. A Jezus dając życie zapewnia: "Nie bój się, wierz tylko".