Ogłoszenia Duszpasterskie

XXXII Niedziela Zwykła – 11 listopada 2018
Dawanie to wyznawanie wiary, że Bóg jest i troszczy się o nas. On widzi i słyszy. Dawanie to inwestowanie w wieczność. Możemy być pewni, że ubodzy orędują za nami w niebie. Może kiedyś powiedzą Bogu, że ten wielki grzesznik kiedyś im pomógł i to może wystarczy… Może wtedy zrozumiemy, czym jest miłość?
XXXI Niedziela Zwykła – 04 listopada 2018
Kto pragnie miłować Boga powinien na miarę swoich możliwości zaangażować się w szukanie Boga i poznawanie jakim On jest. Miłować Boga całą duszą oznacza "miłować Go całym sercem". Od razu nasuwa się skojarzenie, że to jest istota miłości: serce, a więc uczuciowe zaangażowanie. Ale warstwa uczuciowa duszy odpowiada za nadzieję. Miłować Boga oznacza zachować wytrwałą nadzieję. A nadzieja oznacza przecież ufne oczekiwanie na spełnienie się otrzymanych obietnic.
XXX Niedziela Zwykła – 28 października 2018
Wiara to rzeczywistość, w której żyjemy tu i teraz. Chodzi o to, aby w życiu Jezus był towarzyszem naszej codzienności, abyśmy mieli świadomość Jego obecności i bliskości, abyśmy cudownych znaków Jego mocy nie umiejscawiali jedynie w dalekiej przeszłości, aby był tym, który uzdrawia i działa z mocą w naszym życiu.