Ogłoszenia Duszpasterskie

XXXI Niedziela Zwykła – 5 listopada 2017 r.
Bóg mówi do nas, szanując naszą wolną wolę, lecz aby przyjąć Jego słowa przekazywane za pośrednictwem człowieka, potrzebujemy łaski Bożej. Módlmy się więc o nią.
XXX Niedziela Zwykła – 29 października 2016 r.
Najważniejsze przykazanie, to przykazanie miłości. Najpierw Boga, potem bliźniego a się je na końcu. Nigdy odwrotnie.
XXIX Niedziela Zwykła – 22 października 2017 r.
Bywa, że słowa Chrystusa: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”, przykrawamy na własną miarę i dajemy Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. A przecież Bóg nas powołał i uświęcił krwią Chrystusa więc należymy całkowicie do Niego.