Ogłoszenia Duszpasterskie

Niedziela Trójcy Przenajświętszej – 11 czerwca 2017 r.
Niełatwo uznać tajemnicę, która nas przerasta. Aby choć trochę dotknąć prawdy o Trójcy Świętej, potrzeba pokory wobec Boga, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć i pojąć.
Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 4 czerwca 2017 r.
Tak jak Apostołowie z Maryją, czuwamy, oczekując mocy z wysoka. I w tym bowiem przejawia się działanie Ducha, że nie tylko wspominamy tajemnice naszej wiary, ale i sami możemy w nich uczestniczyć.
Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego – 28 maja 2017 r.
Pan Jezus jest obecny wśród swoich, choć już nie w sposób namacalny. Czasami zupełnie znika nam z oczu. Wniebowstąpienie jest dla nas wezwaniem do modlitwy o Ducha Świętego: tylko On może przezwyciężyć nasze poczucie osamotnienia i smutku.