Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela zwykła – 7 stycznia 2018 r.
Otrzymane na chrzcie namaszczenie dało nam udział w godności kapłańskiej i prorockiej Chrystusa, a więc uzdolniło nas do rozpoznawania przyjścia Boga i odpowiadania na Jego wezwanie.
Niedziela Chrztu Pańskiego – 7 stycznia 2018 r.
Syn Boży staje w tłumie grzeszników, solidarny z nimi, gotowy dzielić ich los. Dzięki Niemu ci sami grzesznicy mocą Ducha stają się synami i córkami Boga, podobnymi do Niego, wyzwolonymi od zła.