Ogłoszenia Duszpasterskie

IV Niedziela Wielkanocna – 12 maja 2019 r.
Dobry Pasterz jest pierwszym i najlepszym wzorem troski i odpowiedzialności. Jest pewnym przewodnikiem w drodze do świętości, do nieba. To On nauczył ludzi wielu pokoleń, jak prowadzić innych ku zbawieniu. Przez krzyż dochodzimy do nieba. Przez trud, pracę, służbę i uczciwość możemy osiągnąć życie wieczne.
III Niedziela Wielkanocna – 5 maja 2019 r.
Miejsce każdego z nas zależy wyłącznie od naszego powołania. Powołania nie znajduje się po prostu po zastanowieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie.
II Niedziela Wielkanocna (Niedziela Miłosierdzia Bożego) – 28 kwietnia 2019 r.
Miłosierdzie jest miłością, która kocha nieustannie i wciąż wychodzi w stronę człowieka, aby przebaczać, napełniać pokojem i nowym życiem. Chrystus Zmartwychwstały przecież żyje pośród nas i we wspólnocie Kościoła wychodzi naprzeciw gromadzących się na modlitwę i przeżywanie sakramentów, objawiając się nam w doświadczeniu wiary, pragnie nas napełniać pokojem, przebaczając nam.