Ogłoszenia Duszpasterskie

V Niedziela Wielkiego Postu – 18 marca 2018 r.
Począwszy od piątej niedzieli Wielkiego Postu, Kościół coraz bardziej koncentruje uwagę na tajemnicy krzyża. Czyni to jednak nie po to, byśmy współczuli cierpiącemu Jezusowi i litowali się nad Nim, ale byśmy przyjęli owoce Jego męki i śmierci.
IV Niedziela Wielkiego Postu – 11 marca 2018 r.
Wielki Post nie jest bynajmniej czasem smutku. Jest to przede wszystkim czas powrotu do tego, co pierwsze i najważniejsze w naszym życiu: do miłości Boga. Wszystkie wielkopostne praktyki pokutne o tyle mają sens, o ile służą otwarciu serca na przyjęcie darmowej miłości Boga.
II Niedziela Wielkiego Postu – 25 lutego 2018 r.
Góra przemienienia to doświadczenie Boga, które ma dać siły na czasy trudniejsze. Obyśmy pragnęli takiego spotkania, takiej góry przemienienia.