Ogłoszenia Duszpasterskie

Niedziela Palmowa – 5 kwietnia 2020 r.
Od dziś po Noc Paschalną, każdy dzień to kolejny krok prowadzący nas do radości Magdaleny w Poranek Wielkanocny w Ogrodach Jerozolimy! Bóg chce nas rozradować! On nie chce nas widzieć smutnymi. Radość chrześcijanina rodzi się ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. On, Pan Życia, przychodzi do każdego z nas, jak przyszedł do Magdaleny, jak kiedyś przyszedł do Zacheusza. On przychodzi z otchłani, aby wejść do naszego życia, jak kiedyś wszedł w życie Samarytanki! Możemy śpiewać w sercu: „Przyjdź, Panie, czekamy Ciebie!”
V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020 r.
Jezus może nam dać życie wieczne, życie bez końca. Ono zaczyna się już na ziemi, gdy żyjemy zjednoczeni z Jezusem, w przyjaźni z Nim. Zmartwychwstanie oznacza, że nawet gdy skończy się nasze ziemskie życie, to nie ogarnie nas ciemność i pustka, ale otuli nas Boża miłość i Jego wieczne istnienie.
IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020 r.
Jezus przywraca wzrok ociemniałym, jest Światłością, w której każdy człowiek otrzymuje przejrzenie. Jezus przynosi uzdrowienie – w miłości do człowieka dokonuje nowego stworzenia. I my możemy doświadczyć cudu tej przemiany, jeśli okażemy posłuszeństwo i jak niewidomy będziemy wołać: „Wierzę, Panie!”