19 cze 2014

“Zróbcie Mu miejsce…”

0 Komentarzy

Każda uroczystość Bożego Ciała jest okazją, abyśmy umacniali swoją wiarę, uzmysłowili sobie, że męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa uobecnia się każdego dnia. Pomaga nam ona na nowo uświadomić sobie, że Jezus pozostał z nami. Tymi słowy ks. Biskup Stefan Regmunt, który przewodniczył procesji, wyjaśniał w homilii ideę uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Tradycyjnie już, rzesze wiernych wyruszyły z katedry ulicami miasta, by wyrazić wiarę i oddać hołd Jezusowi Eucharystycznemu. To piękne, symboliczne wyrażenie gotowości na przyjęcie Boga w zwyczajnych okolicznościach ludzkiego życia. Modlitwy i śpiewane fragmenty ewangelii przy czterech ołtarzach ukazywały dobroć Boga, który nie tylko jest obecny pośród swego ludu, ale też się o niego troszczy. Troszczy i materialnie zapewniając w swej opatrzności warunki życia, ale również i w wymiarze duchowym. Obok życia fizycznego człowiek posiada życie duchowe i ono musi być też karmione, podtrzymywane i rozwijane. Od tego życia duchowego bardzo dużo zależy: jakimi będziemy ludźmi, jak będziemy postępowali, jak będziemy projektowali życie nasze i innych ludzi – mówił biskup w homilii. Biskup Stefan wyraził także łączność z Lekarzami, którzy bronią swego prawa do postępowania zgodnie z prawym sumieniem, wyraził zaniepokojenie poznańską sztuką profanującą Jezusa. Ukazał, że wiele w życiu człowieka jest sytuacji trudnych. I z nimi przychodzimy na Eucharystię, na procesję, aby odnaleźć nadzieję – nadzieję, że wtedy, gdy będziemy blisko Boga, blisko Eucharystii, będziemy mieli czas, by słuchać Jezusa w Najświętszym Sakramencie, nie grozi nam klęska, ale zwycięstwo. W Jezusie jest nasza ufność.

Procesja zakończyła się wymownym znakiem rozdzielania chleba – daru od gorzowskich piekarzy. Przyjmijcie ten chleb, jako wyraz solidarności. Bo my, Polacy, wiemy co to znaczy dzielić się chlebem. Niech ten chleb będzie wyrazem solidarności z najuboższymi, ale zabierzcie go także do swoich rodzin, aby budować jedność wokół Eucharystii. Niech ten chleb dotrze szczególnie do tych, którym różne sytuacje, w które się uwikłali, przeszkadzają w przyjęciu chleba Eucharystycznego. Przyjmijcie ten chleb jako wyraz otwarcia, bo jesteście potrzebni w modlitwie – wyjaśniał symbolikę tego gestu ks. prałat Zbigniew Kobus – proboszcz parafii katedralnej.

BozeCialo2014-01 BozeCialo2014-03BozeCialo2014cBozeCialo2014d

[do góry]
O autorze