25 sty 2024

Zapytanie ofertowe nr RPOZ/1/2024

0 Komentarzy

Parafia Rzymskokatolicka Kościoła Katedralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w celu udzielenia zamówienia na wykonanie szafy organowej na podstawie opracowanej koncepcji w zakresie rekonstrukcji prospektu organowego wraz z obudową dla organów piszczałkowych w Kościele Katedralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. w ramach inwestycji p.n.

„Prace konserwatorskie, restauratorskie i rekonstrukcyjne przy zabytkowych organach katedry w Gorzowie Wlkp. etap III – rekonstrukcji szafy organowej cz. I i II”

dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/Polski Ład, zaprasza do składania formularzy ofertowych w trybie opisanym w załączonych dokumentach.

Zapytanie ofertowe nr RPOZ/1/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.plik do pobrania

Załączniki do Zapytania ofertowego NR RPOZ/1/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.:

  1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr RPOZ/1/2024
  2. Oświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr RPOZ/1/2024
  3. Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr RPOZ/1/2024
[do góry]
O autorze