VI Niedziela Wielkanocna – 9 maja 2021 r.

Tylko przyjaciel, to znaczy osoba o wielkim sercu, osoba wielkiego formatu może jednocześnie kochać i służyć. Przyjaźń jest fundamentem miłości. Jeżeli nie poczujemy się jak przyjaciele Chrystusa nie będziemy potrafili kochać Jego i drugiego człowieka. Mało tego – nie będziemy czuli się kochani przez Boga! On nas wybiera i podnosi do rangi swoich przyjaciół, przyjaciół Boga.
 1. Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17.30. W tym miesiącu Ojciec Święty prosi, aby wraz z Maryją, Matką Bożą, błagać o ustanie epidemii i wszelkich jej konsekwencji.
 2. W poniedziałek, wtorek i środę modlitwy o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy na roli, czyli tzw. Dni Krzyżowe.
 3. W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Od piątku rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
 4. Wspólnota Rycerstwa Świętego Michała Archanioła zaprasza na spotkanie we wtorek o godz. 16.00 w sali parafialnej.
 5. Przygotowanie do bierzmowania młodzieży w grupie ks. Rafała w środę o godz. 18.00 Msza św. a po niej katecheza.
 6. W czwartek, 13 maja wspomnienie NMP Fatimskiej i XVI Modlitwa za Miasto Gorzów Wlkp. We wszystkich gorzowskich parafiach podczas wieczornych Mszy świętych nastąpi zawierzenie miasta i mieszkańców Matce Bożej. W katedrze o godz. 18.00 Msza św. o NMP Fatimskiej, a po niej nabożeństwo fatimskie.
 7. Pierwsza i druga w maju katecheza przed chrztem dziecka dla rodziców i chrzestnych w poniedziałek o godz. 17.00 w sali parafialnej.
 8. Uroczystość Pierwszej Komunii św. w parafii katedralnej ze względu na ograniczenia związane epidemią, odbędzie się w dwóch grupach w sobotę 15 maja o godz. 11.00 i w niedzielę 16 maja o godz. 10.30. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i spowiedź dzieci przed Pierwszą Komunią i ich najbliższych w czwartek o godz. 16.30.
 9. Kurs przedmałżeński rozpocznie się w niedzielę, 16 maja br. o godz. 18.00 Mszą św. w kościele Chrystusa Króla w Gorzowie przy ul. Woskowej. Nauki w dni powszednie o godz. 19.00.
 10. Z radością przyjmujemy informacje o złagodzeniach obostrzeń sanitarnych. Limit wiernych w katedrze wynosi do 50 osób oprócz sprawujących kult religijny przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. W kościołach i na cmentarzu istnieje wciąż obowiązek zasłaniania ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny. Od 15 maja br. ulega zniesieniu obowiązek zakrywania ust i nosa podczas sprawowania kultu religijnego „na otwartym powietrzu”, pod warunkiem zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 m.
 11. Od Grona Wspierających Ubogich przyjmowane są dzisiaj w zakrystii ofiary na pomoc potrzebującym. Dziękujemy za ofiary składane dziś na tacę na remont katedry. Ofiary można wpłacać na konto parafii: PKO Bank Polski 25 1020 1954 0000 7102 0069 8399.
 12. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na odbudowę zniszczonego pożarem domu parafialnego w Jakubowie.
 13. Przy wyjściu i w zakrystii prasa katolicka: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” i biuletyn „Z Katedry Gorzowskiej”.