IV Niedziela Zwykła – 28 stycznia 2024 r.

Pragnijmy rozpoznawać Jezusa Chrystusa w Kościele, jak rozpoznawano Go w synagodze w Kafarnaum. Chciejmy uznawać władzę Jezusa na tym świecie i w naszym konkretnym życiu. I po trzecie, słuchajmy dobrych i życzliwych rad, których nam udzielają mądrzy ludzie.
 1. Ostatnia niedziela stycznia tradycyjnie obchodzona jest jako Światowy Dzień Trędowatych. Na trąd chorują tysiące ludzi, którzy często z powodu tej choroby są wykluczani ze społeczeństwa, spychani na margines życia. Pomódlmy się dzisiaj w intencji trędowatych, a także tych, którzy z wielką miłością codziennie się nimi opiekują. Prośmy Boga także o to, żebyśmy nikogo nie przesuwali na margines życia.
 2. We wtorek przypada kolejna rocznica śmierci ks. prał. Witolda Andrzejewskiego – wraz z członkami prowadzonego przez niego przed laty Duszpasterstwa Akademickiego – zapraszamy na Mszę św. w jego intencji, sprawowaną tego dnia w par. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Mieszka I o godz. 18.00.
 3. W piątek, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia na Msze św. – sprawowane wg stałego porządku – przynieśmy świece zwane gromnicami. Świece zostaną pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Panu Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.
 4. Tego dnia obchodzimy także ustanowiony przez św. Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą będziemy wspierać wszystkich, którzy oddali się na służbę Bogu i ludziom w zgromadzeniach życia zakonnego i instytutach świeckich. Będziemy prosić Boga o nowe powołania do życia zakonnego. Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na wparcie zakonów klauzurowych.
 5. W nadchodzącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca.
 6. W czwartek o godz. 17.30 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i Mszę św. o godz. 18.00, podczas której wraz ze Wspólnotą Przyjaciół Paradyża będziemy dziękować za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz prosić o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. Po zakończonej Eucharystii wspólnota Przyjaciół Paradyża w sali na plebanii będzie miała swoje spotkanie formacyjne.
 7. Pierwszy piątek miesiąca przeżyjemy w duchu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Pamiętajmy o pierwszopiątkowej spowiedzi o stałych godzinach: 30 min. przed Mszą św. o godz. 7.00 i 8.00 oraz od godz. 16.30.
 8. W pierwszą sobotę miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi podczas nabożeństwa pierwszosobotniego, na które zapraszamy po Mszy św. sprawowanej o godz. 8.00.
 9. Chorych i seniorów naszej parafii – z posługa sakramentalną – kapłani odwiedzą w najbliższą sobotę przed południem.
 10. Wspólnotę Żywego Różańca zapraszamy za tydzień – po Mszy św. o godz. 10.30 – na zmianę tajemnic różańcowych i comiesięczną konferencję. Natomiast na Eucharystię o godz. 15.00 zapraszamy Wspólnotę Apostolstwa Chorych. Po jej zakończeniu w sali na plebanii będzie miało miejsce spotkanie formacyjne.
 11. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu na temat: „900-lecie Kościoła katolickiego na Ziemi Lubuskiej. Zarys problemu”. Poprowadzi je ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 9 lutego w godzinach od 16.30 do 18.00. Spotkanie odbędzie się w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty, który znajduje się na ul. 30 Stycznia 1 w Gorzowie Wlkp.