I Niedziela Wielkiego Postu – 18 lutego 2024 r.

Walka z pokusą jest naszą drogą do nawrócenia. Dzięki temu otwieramy nasze życie na postawę pokuty. Jej duchowe znaczenie zakłada odwrócenie się od zła i zwrócenie się ku Bogu. Pokuta ma zatem kilka celów: żal za popełnione grzechy, pojednanie z Bogiem. Nasza pokuta wielkopostna, którą rozpoczęliśmy, ma nas przybliżać do Boga.
  1. Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw. Szczególną okazją ku temu będą wielkopostne rekolekcje, które w naszej katedralnej parafii przeżywać będziemy od III niedzieli Wielkiego Postu, a które poprowadzi tego roku – posługujący obecnie w Żarach ale związany również z naszym miastem – ks. kan. Janusz Mikołajewicz, którego już ogarnijmy naszą modlitewną pamięcią.
  2. Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka. Zachęcamy do licznego w nich udziału. Na nabożeństwa Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątek o godz. 17.15 – w tym tygodniu modlitwie przewodniczyć będą wspólnoty Żywego Różańca i Apostolatu Maryjnego. Nabożeństwa Gorzkich Żali – z kazaniem pasyjnym – będą sprawowane w niedziele o godz. 17.00. Ofiary wówczas zbierane przeznaczone zostaną na kwiaty do Bożego Grobu.
  3. Przypominamy, że za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych. Nie zaniedbujmy korzystania z tego skarbca łaski, by coraz bardziej upodabniać się do naszego miłującego Boga.
  4. Trzecia w lutym katecheza przed chrztem dziecka dla rodziców i chrzestnych będzie miała miejsce jutro o godz. 17.00, w sali na plebanii.
  5. W czwartek, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni, jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Z tym świętem związana jest też możliwość uzyskania odpustu zupełnego – pod zwykłymi warunkami – za nawiedzenie naszego kościoła katedralnego i pobożne odmówienie modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę”.
  6. Najbliższa niedziela będzie Niedzielą „Ad Gentes” – Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Zapraszamy do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej w intencji wszystkich pracujących na misjach. Zbierane będą również – jak zawsze w tym dniu – ofiary do puszek na potrzeby misji.
  7. Za tydzień również zapraszamy na spotkanie autorskie z Panem Markiem Robakiem – autorem książki pt. „Wandea 1793. W obronie Boga i króla”. Spotkanie będzie miało miejsce w sali na plebanii o godz. 16.00 a po jego zakończeniu będzie możliwość nabycia wspomnianej pozycji w cenie 25 zł.
  8. Jednocześnie z całego serca dziękujemy za ofiary składane na tacę, do skarbon w naszej świątyni na jej utrzymanie. Dziękujemy również za ofiary złożone w minionym czasie. W ostatnią niedzielę – która była Światowym Dniem Chorych – do puszek na rzecz wsparcia działalności hospicyjnej, prowadzonej na terenie diecezji przez ośrodki opieki paliatywnej zebraliśmy 2764 zł a na tacę – na kontynuację prac w naszej katedrze – 6168 zł. Dziękujemy również Gronu Wspierającemu Ubogich za systematyczne ofiarowaną pomoc potrzebującym naszego wsparcia w wysokości 530 zł. W środę popielcową, która była dniem solidarności z kapłanami seniorami – złożonymi na tacę ofiarami wsparliśmy funkcjonowanie Domu Księży Emerytów a do puszek – na pomoc humanitarną w tych rejonach Ukrainy, które najbardziej ucierpiały z powodu wojny – zebraliśmy 813 zł.
  9. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w sytuacji nadzwyczajnej dla dorosłych, którzy ukończyli 21 lat, rozpocznie się w naszej parafii w sobotę 2 marca. Katechezy będą się odbywały w sali parafialnej na plebanii w soboty do 25 maja o godz. 19.00. Uroczystość bierzmowania będzie miała miejsce 3 czerwca podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 18.00.
  10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia: obfitości Bożego błogosławieństwa i wzrastania w miłości do Boga i ludzi.