29 mar 2015

Błogosławieni czystego serca – Dzień Młodych w katedrze

0 Komentarzy

Młodzież z gorzowskich dekanatów, ale i także z Kostrzyna nad Odrą zgromadzila się w katedrze, by przeżywać Dzień Młodych w łączności z Ojcem Świętym. Eucharystię o godz. 15.00 sprawował ks. biskup Tadeusz Lityński. Jesteśmy wezwani jako chrześcijanie, do błogosławieństwa, przez przyjęcie do serca Jezusa z Jego całkowitą czystością, świętością i nim mamy się dzielić, dzielić z innymi. To jest nasze zadanie i posłannictwo. Przyjąć Jezusa. Chwiejne serce może nas umacniać w lęku, przerażać, odbierać zdolność do podjęcia ważnych decyzji życiowych, ale kochające serce Boga może nas umocnić. On, Jezus, jest gwarantem życia udanego i szczęśliwego. Świadomi niestałości naszych uczuć patrzmy na Jezusa a nie na niestały tłum.  – mówił biskup w homilii. Ukazywał zagrożenia płynące z niestałego, chwiejnego serca i ukazywał, że to Chrystus jest źródłem stałości, która promieniuje na cały świat. Po Mszy św. odbyła się adoracja krzyża.

[do góry]
O autorze