Ogłoszenia Duszpasterskie

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 24 listopada 2019 r.
To Jezus, Bóg w jakiego wierzymy jest centrum historii i świata, jest centrum naszego życia. W ostatnim czasie coraz częściej spotykamy osoby zdezorientowane, zagubione. Osoby, które nie wiedzą w kim pokładać ufność, ażeby nadać sens swojemu życiu. Najczęściej bierze się to z odrzucenia Boga, z zapomnienia o Bogu, o tym że Bóg istnieje. Świat bez Boga, może być tylko światem bez znaczenia.
XXXIII Niedziela Zwykła – 17 listopada 2019 r.
Jezus mówi, aby Mu zaufać, aby Mu uwierzyć, aby być przygotowanym na Jego ostateczne przyjście, które nastąpi w chwili, której się nie spodziewamy… Jednak nie mamy się lękać, ale mamy być przepojeni ufnością w to, że Jezus o nas się troszczy i nie pozwoli, by stała się nam krzywda.
XXXII Niedziela Zwykła – 10 listopada 2019 r.
Biedni są ludzie, którzy wszystko sprowadzają tylko do ziemskiego myślenia, którzy uznają, że prawdziwe jest tylko to, co można zobaczyć lub dotknąć, dla których „nie istnieje nic” poza życiem doczesnym. W takich ludziach nigdy nie będzie miejsca na wiarę, na to, by „zobaczyć dalej” niż sięga tylko ludzkie oko, by się przekonać, że ludzka mądrość jeszcze nie jest wszystkim, i że się tak naprawdę potrzebuje Boga.