Bierzmowanie młodzieży

Cykl bierzmowania młodzieży trwa dwa lata i rozpoczyna się w siódmej klasie szkoły podstawowej z początkiem roku szkolnego i kończy w ósmej klasie w czerwcu. Osoby, które dotychczas nie przyjęły sakramentu bierzmowania i nie ukończyły 21 roku życia mogą dołączyć do grupy młodszej.

Opiekunem grupy starszej jest ks. Paweł Terzyk. Spotkania tej grupy odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 msza św. w katedrze, a po niej katecheza o godz. 19.00 w salce na plebani przy ul. Obotryckiej nr 10.

Grupę młodszą prowadzi ks. Rafał Michałowski. Spotkania tej grupy odbywają się w każdą drugą środę miesiąca o godz. 18.00 msza św. w katedrze, a po niej katecheza o godz. 19.00 w salce na plebani przy ul. Obotryckiej nr 10.