Bierzmowanie młodzieży

Cykl bierzmowania młodzieży trwa dwa lata i rozpoczyna się w siódmej klasie szkoły podstawowej z początkiem roku szkolnego i kończy w ósmej klasie w maju-czerwcu.

Obecnie do sakramentu bierzmowania przygotowują się dwie grupy. Opiekunem grupy starszej jest ks. Rafał Michałowski. Spotkania tej grupy odbywają się w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 19.00 w salce na plebanii. Grupę młodszą prowadzi ks. Mariusz Stadnicki. Spotkania odbywają się według ustalonego z uczestnikami planu.