11 lis 2014

Wolność to zadanie

0 Komentarzy

Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą świętą w katedrze gorzowskiej. Świątynia zgromadziła przedstawicieli władz, służby mundurowe, Wojsko Polskie, poczty sztandarowe oraz licznie przybyłych na uroczystość wiernych. Świętowanie Niepodległości, to zauważenie szczególnego Bożego działania w historii naszego narodu, okazja do złożenia Bogu dziękczynienia za Jego pomoc w przeżywaniu i kształtowaniu wolności. Jednak nasze dziękczynienie powinniśmy łączyć z prośbą o dobre wykorzystanie wolności, o prawdziwy rozwój naszego narodu, o siłę i bezpieczeństwo Ojczyzny – zauważył ks. Biskup Stefan Regmunt w homili. Ukazywał zadania wypływające z troski o Ojczyznę wolną. Te zadania winny koncentrować się szczególnie wokół rodziny. Życie rodziny jest fundamentem narodu, kto zapomina o rodzinie, zapomina o Polsce, kto lekceważy zagrożenie życia rodzinnego, lekceważy przyszłość Ojczyzny – mówił ks. Biskup.

Po Mszy świętej nastąpił przemarsz pod pomnik Józefa Piłsudskiego. Korowód z orkiestrą wojskową i  konnicą stylizowaną na formację ułańską, powędrował ulicami miasta. Przy pomniku przemówienia przedstawicieli władz, przyznanie odznaczeń i honorowa salwa zakończyły obchody Święta Niepodległości.

[do góry]
O autorze