Zesłanie Ducha Świętego – 19 maja 2024 r.

Wspominamy dzień, kiedy na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów zstąpił Duch Święty pod postacią ognistych języków. Dzięki Jego mocy uczniowie wyszli z Wieczernika, aby głosić całemu światu orędzie zbawienia. Dziś prosimy, aby „Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. Niech nas umacnia swoimi darami, abyśmy byli prawdziwymi świadkami Chrystusa w dzisiejszym świecie.
  1. Dziś wraz z całym Kościołem obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
  2. Jutro – w drugi dzień Zielonych Świąt – obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Papież św. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Kościele.
  3. Przez cały maj gromadzimy się na nabożeństwie majowym ku czci Matki Najświętszej. Zapraszamy do tej szczególnej maryjnej modlitwy zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie o godz. 17.30.
  4. W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszamy na trzecie w maju spotkanie przygotowujące do sakramentu chrztu świętego dla rodziców i chrzestnych. Przypominamy, że wszyscy kandydaci na chrzestnych oraz rodzice mają obowiązek taki kurs odbyć.
  5. W czwartek pragniemy uczcić Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, jedynego pośrednika u Ojca. Tego dnia będziemy się modlić o uświęcenie tych, których Chrystus zaprosił do kapłańskiej wspólnoty ze sobą przez sakrament święceń.
  6. W najbliższą sobotę w naszej katedrze będzie miała miejsce uroczystość święceń kapłańskich, które otrzyma – pochodzącemu z par. pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu – dk. Michał Kowalewski. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.
  7. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. Warto przypomnieć, że kończy ona czas wielkanocnej Komunii Świętej.
  8. Tego dnia przypada również Dzień Matki. To dzięki matkom żyjemy, to one troszczyły się, i stale troszczą, o nas, z ojcami kształtują naszą osobowość. Na Mszy św. o godz.18.00 w sposób szczególny będziemy otaczać modlitwą wszystkie matki naszej parafii i prosić, by w zdrowiu, radości i pokoju serc wypełniały niezwykłą misję miłości wobec każdego człowieka, dzięki której człowiek nigdy nie pogubi się we współczesnym świecie
  9. W przyszłą niedzielę – w rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła II – odbędzie się także w naszym mieście Marsz dla Życia i Rodziny. Rozpoczęcie przewidziano o godz. 13.15 przed Katedrą a zakończenie, festynem rodzinnym przy pomniku Jana Pawła II. Zapraszamy do udziału w wyrażaniu troski o życie naszych rodzin.
  10. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia: otwartości na działanie Bożej łaski oraz nieustannego czerpania mocy od Pana Jezusa, który jest cichy i pokornego Serca.