XXXI Niedziela Zwykła – 5 listopada 2023 r.

Nasze postępowanie ma być przeciwieństwem postawy faryzeusza. Należy unikać radykalizmu – nakładania ciężarów na barki bliźnich, ferowania surowych wyroków za rzekome złe spełnianie obowiązków. Chrystus prosi o skromność, dyskrecję. Mamy być szanowani za wartości, które mamy w sobie, a nie za to, co nakładamy na plecy. Wskazuje też na bezinteresowność, zapomnienie o sobie, wyzbycie się próżności.
  1. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. W naszym kościele katedralnym Koronka do Bożego Miłosierdzia towarzyszy modlitwie za zmarłych, których wypisaliśmy na kartach wypominkowych. Na modlitwę tę gromadzimy się do 15 listopada o godz. 17.30.
  2. Wspólnotę Żywego Różańca zapraszamy dziś – po Mszy św. o godz. 10.30 – na zmianę tajemnic różańcowych i comiesięczną konferencję.
  3. Przypominamy o obowiązującym w naszej diecezji przygotowaniu do sakramentu chrztu świętego dla rodziców i chrzestnych i organizowanych w związku z tym naukach. Jutro w sali na plebanii zapraszamy na pierwszą w listopadzie katechezę z tego cyklu.
  4. Przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania z klas 7 zapraszamy w środę na wypominki o godz. 17.30, Mszę św. i spotkanie formacyjne po jej zakończeniu.
  5. W czwartek, 9 listopada, przypada święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Bazylika na Lateranie jest kościołem katedralnym biskupa Rzymu, czyli papieża. Nad wejściem widnieje napis w języku łacińskim: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”. Do XIV wieku stanowiła ona centrum życia Kościoła. To święto jest wyrazem naszej jedności z następcą Świętego Piotra – papieżem Franciszkiem.
  6. Wspólnota Wiara i Światło zaprasza na spotkanie w sali parafialnej w czwartek o godz. 16.30 i Mszę św. w przyszłą niedzielę o godz. 15.00.
  7. Kolejna. rocznica odzyskania niepodległości skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za naszą Ojczyznę. W najbliższą sobotę, 11 listopada, będziemy trwali na modlitwie w intencji naszej Ojczyzny, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 13.00 sprawowanej pod przewodnictwem bpa Tadeusza Lityńskiego.
  8. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, stąd też – po zakończeniu Mszy św. przy wyjściu z kościoła – będziemy zbierali do puszek ofiary na Pomoc Kościołowi w Potrzebie a w zakrystii ofiary od Grona Wspierającego Ubogich, będące naszym wyrazem solidarności z potrzebującymi naszego wsparcia.
  9. Przypominamy, że jeszcze do środy włącznie możemy ofiarować odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunkiem jest pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w intencji zmarłych oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św. oraz odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
  10. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy otwartości na Boże słowo oraz odwagi w podejmowaniu codziennych obowiązków względem Boga i bliźniego.