XXX Niedziela Zwykła – 25 października 2020 r.

Potrzeba nam Wsparcia z wysoka, które dokonuje się przy ołtarzu, potrzeba nam darów Ducha Świętego w dziele budowania cywilizacji miłości, nie cywilizacji śmierci, ale życia pełnią miłości. Mówić dzisiaj o miłości, która jednoczy ludzi, która daje radość, która przebacza, która zdolna jest do wierności i poświęcenia, nie jest łatwo, ale trzeba mówić i dawać świadectwo.
 1. W związku z nasilającą się pandemią koronawirusa przypominamy, że obowiązuje zakrywanie nosa i ust przez osoby uczestniczące w uroczystościach religijnych. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos. W kościołach obowiązuje limit 1 osoba na 7 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Podczas celebracji jeśli jest dwóch lub więcej szafarzy, jeden z nich udziela Komunii św. wiernym do ust, a drugi na dłoń. Jeśli jest tylko jeden szafarz, szafarz najpierw udzieli Komunii św. wiernym na dłoń, a dopiero potem do ust. Biskup diecezjalny udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. “strefie czerwonej” w okresie jej obowiązywania. Jednocześnie zachęca, aby trwać na osobistej i rodzinnej modlitwie, łącząc się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje.
 2. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych. Z powodu epidemii nie będzie modlitw wspólnych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Żwirowej. Zachęcamy by rozłożyć odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” uroczystości. Msze św. w naszej kaplicy według porządku niedzielnego, oprócz Mszy św. o godz. 19.30.
 3. W poniedziałek, 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny. W naszej kaplicy Msze św. o godz. 7.00, 8.00 i 18.00.
 4. Wspominając naszych bliskich zmarłych, dobroczyńców, nauczycieli, duszpasterzy, obrońców Ojczyzny wypisujemy na wyłożonych kartkach wyraźnie ich imiona, składamy ofiarę jako wyraz naszego poświęcenia i troski, by modlitwa była zanoszona w kościele, za zmarłych, którzy są w ręku Boga. Nabożeństwo z wypominkami za zmarłych codziennie od 1 do 21 listopada br. o godz. 17.30.
 5. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada mogą zyskać odpust zupełny za zmarłych. Należy przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii św., odmówić: „Ojcze nasz”, „Wierzę” i dowolną modlitwę w intencji Ojca Świętego.
 6. Nabożeństwo różańcowe codziennie do soboty o godz. 17.15 w kaplicy katedralnej.
 7. Publiczny różaniec w obronie życia poczętego, dziś o godz. 16.00 na placu Katedralnym.
 8. Apostolat Maryjny zaprasza we wtorek 27 października b.r. o godz. 17.00 na modlitwę i o 17.15 na wspólny różaniec i wieczorną Mszę św. o godz. 18.00 w kaplicy.
 9. W środę 28 października, Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, dzień imienin naszego bpa Tadeusza Lityńskiego. Pamiętajmy o modlitwie i życzeniach.
 10. Msza św. w intencji remontów katedry, za ofiarodawców i pracujących w niedzielę, 1 listopada br. o godz. 18.00 w kaplicy. Po Mszy św. modlitwa w katedrze przy grobach biskupów.
 11. Ze względu na przypadającą za tydzień Uroczystość Wszystkich Świętych, zmiana tajemnic Żywego Różańca będzie, w niedzielę 8 listopada po Mszy św. o godz. 10.30.
 12. Przy wyjściu z kaplicy i w zakrystii do nabycia prasa katolicka: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”; biuletyn „Z Katedry Gorzowskiej”, oraz kalendarz, który rozprowadzają Siostry Jezusa Miłosiernego, na krzewienie apostolatu miłosierdzia wśród młodzieży.