XXX Niedziela Zwykła – 23 października 2022 r.

Pełne pokory spojrzenie na siebie pozwala człowiekowi na zajęcie odpowiedniej postawy względem Boga oraz drugiego człowieka. Natomiast pycha zaślepia człowieka do tego stopnia, że staje się on zarozumiałym i przypisuje sobie wszystko dobro, które przecież pochodzi od Boga. Stając przed Panem prośmy Go, aby dał nam światłe oczy ducha, byśmy mogli spojrzeć na siebie w pełnej prawdzie, co pozwoli nam szanować każdego człowieka i nigdy nikogo nie poniżać!
  1. Dzisiaj Niedziela Misyjna otwierająca Światowy Tydzień Misyjny pod hasłem: „Będziecie moimi świadkami”. Taca jest przeznaczona na działalność misyjną Kościoła. W naszej parafii gościmy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy głoszą kazania i rozprowadzają kalendarze misyjne. Ofiary złożone przy nabywaniu kalendarzy są przeznaczone na działalność misyjną Misjonarzy Oblatów.
  2. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe codziennie o godz. 17.15. Dzieci zapraszamy szczególnie w poniedziałek, wtorek i czwartek.
  3. Zapobiegając przypadkom naciągania na dokonywanie zakupów towarów – za gigantyczne pieniądze – na pokazach organizowanych w hotelach i restauracjach, zapraszamy na spotkanie z rzecznikiem praw konsumenta, które odbędzie się w poniedziałek 24 października br. o godz. 11.00 w sali parafialnej przy ul. Obotryckiej 10.
  4. Kolejne spotkanie w ramach kursu liturgicznego dla zespołów muzycznych, które prowadzi bp Adrian Put, odbędzie się we wtorek o godz. 18.00 msza św. w katedrze a po niej konferencja w sali parafialnej.
  5. Apostolat Maryjny zaprasza w czwartek 27 października br. o godz. 16.30 na spotkanie w sali parafialnej i nabożeństwo różańcowe o godz. 17.15 i wieczorną mszę św. o godz. 18.00 w katedrze.
  6. W piątek 28 października, św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, dzień imienin naszego bpa Tadeusza Lityńskiego. Pamiętajmy o modlitwie i życzeniach.
  7. Wieczór Wszystkich Świętych i modlitwy wstawienniczej odbędzie się 29 października br. o godz. 18.00 w kościele św. Maksymiliana Kolbe.
  8. Wspominając naszych bliskich zmarłych, dobroczyńców, nauczycieli, duszpasterzy, obrońców Ojczyzny wypisujemy na wyłożonych kartkach wyraźnie ich imiona, składamy ofiarę jako wyraz naszego poświęcenia i troski, by modlitwa była zanoszona w kościele, za zmarłych, którzy są w ręku Boga. Kartki na wypominki modlitewne za zmarłych można składać do skarbony w katedrze, w zakrystii lub w biurze parafialnym.
  9. Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy zaprasza pracowników kolei wraz z rodzinami na Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę w dn. 5-6 listopada br.
  10. Przy wyjściu z katedry do nabycia prasa katolicka: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” i biuletyn „Z Katedry Gorzowskiej”.