VI Niedziela Zwykła – 15 lutego 2015 r.

Trędowaty z dzisiejszej Ewangelii, dotknięty i oczyszczony przez Jezusa, natychmiast po uzdrowieniu postępuje dokładnie odwrotnie, niż mu to zostało polecone. Doznając Jezusowej miłości w Eucharystii, nie możemy już żyć po swojemu, szukając tylko własnej korzyści, lecz – jak nas do tego zachęca św. Paweł – czynić wszystko na chwałę Boga.
  1. Dzisiejszą niedzielą, rozpoczynamy 48 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Przeżywamy go pod hasłem „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”. Włączymy się w nurt przebłagania Boga za pijaństwo i inne nałogi. Wypraszajmy łaski nawrócenia dla grzeszników, którzy nadużywają napojów alkoholowych. Zachęcamy, aby się wpisać do Parafialnej Księgi Trzeźwości, wyłożonej na stoliku pod amboną, w której zdeklarujemy, że przez jakiś okres i w jakiejś intencji będziemy unikać alkoholu. W Środę Popielcową rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
  2. W środę Popielec, rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze św. z obrzędem posypania popiołem w katedrze o godz. 7.00; 8.00; 10.00; 16.30 i 18.00. Taca zbierana w Środę Popielcową jest przeznaczona na Dom Księży Emerytów. Przypominamy o zachowaniu postu ścisłego w Środę Popielcową przez wszystkich między 18 a 60 rokiem życia.
  3. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej w katedrze dla dzieci o godz. 16.30; dla dorosłych prowadzone przez Apostolat Maryjny i Żywy Różaniec o godz. 17.15.
  4. W przyszłą niedzielę nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 17.15.
  5. Dla „Caritas” Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej można przekazać 1% przy rozliczeniu podatkowym.
  6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i „L’Osservatore Romano” oraz biuletynu „Z Katedry Gorzowskiej”, które można nabyć przy wyjściu z kościoła lub zakrystii. Za ofiary składane w naszej świątyni serdecznie dziękujemy.