VI Niedziela Zwykła – 14 lutego 2021 r.

Ważnym jest, aby przyjrzeć się swoim najbliższym, bo może się okazać, że ten krzyk ubogiego z Ewangelii jest pod naszym dachem, jest blisko nas! Niech Pan Jezus uwrażliwia nasze serca, aby nie były z kamienia, ale wrażliwe i piękne, pełne życia!
  1. Dzisiaj rozpoczyna się 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: „Trzeźwością pokonywać kryzys”. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i przebłagania Boga za grzechy pijaństwa. Zachęcamy, aby wpisać się do parafialnej księgi trzeźwości, wyłożonej na stoliku przy zakrystii. W Środę Popielcową rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
  2. W środę Popielec. Rozpoczniemy okres Wielkiego Postu. Msze św. z obrzędem posypania popiołem: o godz. 7.00; 8.00 i 10.00; 16.00 i 18.00. Przypominamy o zachowaniu postu ścisłego. Taca w tym dniu na Dom Księży Emerytów.
  3. Pierwszy piątek Wielkiego Postu w Kościele w Polsce przeżywany jako dzień pokuty i modlitwy za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich. W tej intencji będzie nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
  4. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej w katedrze dla dzieci, młodzieży i dorosłych o godz. 17.15.
  5. W niedzielę nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00.
  6. Trwa ogłoszony przez Ojca świętego Franciszka Rok świętego Józefa (8 grudnia 2020 – 8 grudnia 2021). Celem tego roku jest wzmocnienie codziennej wiary na wzór Opiekuna Zbawiciela przez odkrywanie i rozeznawanie woli Pana Boga. Poprzez modlitwę i uczynki miłosierdzia, które prowadzą do ulgi i pociechy w ludzkich utrapieniach, dręczących współczesny świat, chcemy utrwalać ufność w szczególny patronat Opiekuna Jezusa. W związku z Rokiem św. Józefa Penitencjaria Apostolska udziela odpustów zupełnych wszystkim, którzy oprócz spełnienia zwykłych warunków odmówią modlitwę do św. Józefa.
  7. Trzecia katecheza w lutym przed chrztem dziecka dla rodziców i chrzestnych w poniedziałek o godz. 17.00 w sali parafialnej.
  8. Dzisiaj, od Grona Wspierających Ubogich przyjmowane są w zakrystii ofiary na pomoc potrzebującym.
  9. Podatników zachęcamy do przekazania odpisu 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Nr KRS: 226818.
  10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i biuletynu „Z Katedry Gorzowskiej”, które można nabyć przy wyjściu z katedry lub w zakrystii. Za ofiary złożone dziś na tacę i przeznaczone na dalsze prace remontowe w katedrze, Bóg zapłać!