VI Niedziela Zwykła – 13 lutego 2022 r.

Błogosławieństwa nie są dla nadludzi, ale dla tych, którzy zmagają się z wyzwaniami i próbami każdego dnia. Ten, kto je przeżywa według Jezusa, czyni świat czystym.
  1. W poniedziałek święto Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy.
  2. Druga katecheza w lutym przed chrztem dziecka dla rodziców i chrzestnych w poniedziałek o godz. 17.00 w sali parafialnej.
  3. Dzisiaj, od Grona Wspierających Ubogich przyjmowane są w zakrystii ofiary na pomoc potrzebującym.
  4. Zebranie Parafialnego Zespołu Caritas, odbędzie się w środę po wieczornej Mszy św. w sali parafialnej.
  5. Podatników zachęcamy do przekazania odpisu 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Nr KRS: 226818.
  6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i biuletynu „Z Katedry Gorzowskiej”, które można nabyć przy wyjściu z katedry lub w zakrystii.
  7. Za ofiary złożone dziś na tacę i przeznaczone na remont drzwi wejściowych zewnętrznych w wewnętrznych w kruchcie katedry, Bóg zapłać!