Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 4 kwietnia 2021 r.

Jako ci, którzy uwierzyli, jesteśmy posłani, by dawać świadectwo naszej wiary w Zmartwychwstałego Jezusa. Jesteśmy wezwani, aby świadczyć, że pusty grób Jezusa to nie pustka egzystencjalna, której dzisiaj doświadcza wielu ludzi. Pusty grób to nie pustka moralna i duchowa, która prowadzi do śmierci. Pusty grób jest znakiem Zmartwychwstania. Jest to znak zwycięstwa życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, pojednana nad podziałem; zwycięstwa, którego dokonał Jezus poprzez swoje zmartwychwstanie.
  1. Jesteśmy w wyremontowanej katedrze, aby powiedzieć, życie wciąż tu jest. Do tego niezwykłego budynku, który jest dziełem geniuszu ludzkiego przychodzimy w tym Świętym Czasie by kontemplować miłość Boga. W tym czasie gdy świat błądzi w pandemii, która rozsiewa śmierć i nas paraliżuje patrzymy na Krzyż, to znak tego, co Syn Boży wycierpiał przez szyderstwo ludzi, ale też wspaniały znak, który mówi, że Bóg się z nami jednoczy w szczycie naszego cierpienia, że nie jesteśmy sami i, że On jest z nami zawsze. Tak, bądź z nami zawsze, o Panie! Dziś świętujemy Wielkanoc, celebrujemy życie, które jest potężniejsze, niż śmierć. Celebrujemy miłość, która zatriumfowała nad nienawiścią. W tym tak szczególnym momencie powierzamy Bogu tych wszystkich, którzy są ofiarami tej strasznej choroby. Tych, którzy pozostają w żałobie i tych, którzy umarli. Tych, którzy ratują ciała i dusze oraz tych, którzy im służą.

    Niech przeżywana próba uczy jeszcze bardziej wzajemnej miłości na wzór miłości Chrystusa. Prosimy o Boże błogosławieństwo dla miasta i całego świata. W tej katedrze i z tej katedry, Boże, który zapragnąłeś zbawienia wszystkich ludzi, zechciej pobłogosławić ten świat, zechciej mu okazać ogrom Twej życzliwości, która go poprzedza i mu towarzyszy. Ty, o Panie, spod tego krzyża, który góruje nad tą katedrą, zechciej pobłogosławić cały świat, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

  2. W tym czasie wdzięczności za zbawienie, dziękujemy ludziom za współpracę i wszelkie dobro kierowane w stronę parafii katedralnej: za nadesłane życzenia, posługę księży biskupów i seminarium duchownego, posługę w konfesjonale i służbę liturgiczną, modlitwy w katedrze i transmisję telewizyjną do domów; za ofiary na kwiaty i przygotowanie dekoracji, za paczki żywnościowe, które przekazaliśmy potrzebującym.
  3. Dzisiaj, w Poniedziałek Wielkanocny i za tydzień w niedzielę, ze względu na ograniczoną liczbę do 40 uczestników nabożeństw porządek Mszy świętych został zwiększony: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 13.30; 15.00; 18.00; 19.30. W pozostałe dni tygodnia o godz. 7.00, 8.00 i 18.00.
  4. W Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego do II Niedzieli Wielkanocy, kwadrans przed wieczorną Mszą świętą będziemy modlić się Nowenną przed Świętem Miłosierdzia Bożego.
  5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego” oraz biuletynu „Z Katedry Gorzowskiej”, które możemy nabyć przy wyjściu z katedry i w zakrystii.