NMP Częstochowskiej

To jest naprawdę święta góra. Obojętnie, czy zobaczymy ją w telewizji, czy staniemy u jej stóp utrudzeni pieszą wędrówką. Zawsze jest dla nas znakiem Bożej opieki. Maryja modli się tam z nami i za nas i wciąż mówi: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie".
 1. Witamy w naszej parafii nowego wikariusza: ks. Rafała Michałowskiego i życzymy mu Bożego błogosławieństwa w pracy duszpasterskiej.
 2. W poniedziałek 27 sierpnia br. gorzowskie Wspólnoty Apostolatu Maryjnego spotkają się w kaplicy kościoła katedralnego. O godz. 17.00 różaniec biblijny i o godz. 18.00 Msza święta.
 3. W piątek przypada 38 rocznica podpisania porozumień i powstania NSZZ “Solidarność”. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00 przy katedrze obok białego krzyża. Po Mszy św. złożenie kwiatów i zapalenie zniczy u stóp białego krzyża.
 4. W sobotę przypada 79 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Módlmy się za poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny i wolności.
 5. W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca. O godz. 8.00 Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi i nabożeństwo.
 6. Chorych i starszych odwiedzimy z Komunią św. w domach w sobotę przed południem.
 7. Zapraszamy na Mszę św. w intencji odbudowy katedry, za ofiarodawców i pracujący, o bezpieczeństwo i Boże błogosławieństwo w remontach – w sobotę, 1 września br. o godz. 18.00 w kaplicy. Po Mszy św. publiczna modlitwa różańcowa przy białym krzyżu obok katedry.
 8. Po wakacyjnej przerwie od przyszłej niedzieli w kaplicy katedralnej Msze św. będą odprawiane o godz.: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 13.30; 15.00; 18.00 i 19.30. W dni powszednie o godz.: 7.00; 8.00 i 18.00. We wtorek o 17.30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, a w środę o 17.30 do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
 9. Za tydzień zmiana tajemnic Żywego Różańca, po Mszy św. o godz. 10.30. 
 10. W przyszłą niedzielę Apostolstwo Chorych zaprasza na Mszę św. o godz. 15.00 w kaplicy i spotkanie o godz. 16.00 w sali parafialnej.
 11. Wyjazd autokarem z Gorzowa do Torunia na doroczne dziękczynienie w Rodzinie Radia Maryja odbędzie się w sobotę 1 września br. o godz. 6.00 sprzed białego kościoła. Zapisy w Biurze Radia Maryja przy białym kościele i Centrum Charytatywnym przy ul. Słonecznej 63.
 12. Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu przyjmuje kandydatów do kapłaństwa, a Instytut Filozoficzno-Teologiczny w Zielonej Górze zgłoszenia na pięcioletnie studia magisterskie i podyplomowe z teologii katolickiej dla świeckich i osób zakonnych.
 13. W przyszły poniedziałek rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Zapraszamy poczty sztandarowe szkół, dzieci, młodzież, nauczycieli, wychowawców i rodziców na Mszę św. o godz. 8.00 w kaplicy katedralnej. 
 14. Dziękujemy za przybory szkolne złożone podczas zbiórki: „Z uśmiechem do szkoły”. Zostaną one przekazane dzieciom z rodzin znajdujących się w potrzebie. Przybory szkolne można nadal składać w holu do kosza.
 15. Przy wyjściu z kaplicy rozprowadzamy prasę katolicką, biuletyn „Z Katedry Gorzowskiej” i cegiełki na odbudowę katedry. Za ofiary składane w naszej kaplicy serdeczne dziękujemy.