Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 17 kwietnia 2022 r.

Przychodząc do świątyni, przebyliśmy drogę podobną do tej, którą podjęła Maria Magdalena i dwaj apostołowie w pierwszy dzień po szabacie – wyszliśmy na spotkanie nie z pustym grobem, ale z Tym, który z niego wyszedł żywy.
  1. Dziś świętujemy Wielkanoc, celebrujemy życie, które jest potężniejsze, niż śmierć. Celebrujemy miłość, która zatriumfowała nad nienawiścią. Niech nadzieja życia, które się nie kończy, towarzyszy nam podczas Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego; niech przezwycięży smutek i pesymizm; niech oddali na zawsze z tej ziemi szaleństwo wojny; niech zapanuje wieczna miłość, pokój i radość.
  2. W tym czasie wdzięczności za zbawienie, dziękujemy ludziom za współpracę i wszelkie dobro kierowane w stronę parafii katedralnej: za nadesłane życzenia, posługę księży biskupów, prezbiterów, diakonów i alumnów seminarium duchownego, posługę w konfesjonale i służbę liturgiczną, śpiewy scholi i modlitwy w katedrze; za ofiary na remont, na kwiaty i przygotowanie dekoracji, za paczki żywnościowe, które przekazaliśmy potrzebującym.
  3. W Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 6.00 procesja rezurekcyjna i Msza św. Nie będzie Mszy św. o godz. 7.30. Kolejne Msze św. o godz. 9.00; 10.30; 12.00; 15.00; 18.00.
  4. W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy świętych jak w niedzielę: godz. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 15.00; 18.00. W pozostałe dni tygodnia o godz. 7.00, 8.00 i 18.00.
  5. W Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego do II Niedzieli Wielkanocy, kwadrans przed wieczorną Mszą świętą będziemy modlić się Nowenną przed Świętem Miłosierdzia Bożego.
  6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego” oraz biuletynu „Z Katedry Gorzowskiej”, które możemy nabyć przy wyjściu z katedry i w zakrystii.