Niedziela – Przemienienie Pańskie – 6 sierpnia 2017 r.

Dziś przez wiarę uczestniczymy w doświadczeniu Apostołów, oglądających na górze Tabor chwałę Syna Bożego. Przyjmując coraz głębiej Jego słowo do swego życia i jednocząc się z Nim w Eucharystii, stopniowo pozwalamy, by zajaśniał w nas Jego obraz, który w przyszłym życiu osiągnie swoją pełnię.
  1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek Św. Dominika, Prezb.; w środę Św. Teresę Benedyktę od Krzyża, Dz. i Męcz.; w czwartek Św. Wawrzyńca, Diak. i Męcz.; w piątek Św. Klarę, Dz.
  2. Msze św. w dni powszednie w kościele Św. Antoniego i Św. Stanisława o godz. 7.00; 8.30 i 18.00.
  3. Sakrament bierzmowania dla osób dorosłych w poniedziałek o godz. 18.00 w kościele Św. Antoniego i Św. Stanisława. Spotkanie wszystkich kandydatów do bierzmowania o godz. 17.00 w sali papieskiej przy ul. Obotryckiej 10.
  4. Pielgrzymka autokarem na powitanie pieszych pielgrzymów na Jasnej Górze wyjedzie w piątek, 11 sierpnia o godz. 8.00 z Bulwaru przy Wildomie.
  5. W budynku dawnej „przemysłówki”, gdzie na czas remontów katedry będzie kaplica, dobiegają końca prace remontowe. W tym tygodniu prosimy o pomoc w pracach porządkowych w środę, czwartek, piątek i sobotę w godz. 10.00 – 18.00.
  6. W przyszłą niedzielę Msze św. o godz. 9.00; 10.30; 12.00; 15.00; 18.00 w budynku dawnej „przemysłówki”.
  7. We wtorek 15 sierpnia, przypada patronalne święto naszej parafii, uroczystość Wniebowzięcia NMP. Mszę św. odpustową o godz. 18.00 odprawi i kazanie wygłosi jubilat ks. kan. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
  8. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Instytut Filozoficzno – Teologiczny.
  9. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają się do odbudowy katedry. Ofiary na odbudowę katedry można wpłacać na konto parafii: 25 1020 1954 0000 7102 0069 8399 lub diecezji: 81 1020 1954 0000 7602 0101 3754 z dopiskiem „katedra”.
  10. Na placu przy stoliku i w biurze parafialnym można nabyć prasę katolicką, cegiełki na odbudowę katedry a także pamiątkowe karty pocztowe z widokiem i znaczkiem katedry oraz okolicznościowym stemplem z datą 1 lipca 2017 r., w cenie 10,- zł.