III Niedziela Wielkanocna – 26 kwietnia 2020 r.

W czasie każdej Mszy Świętej doświadczamy tego samego, co uczniowie na drodze do Emaus. Najpierw Bóg mówi do nas w liturgii słowa, potem Jezus objawia się nam pod postaciami chleba i wina w Eucharystii. Modlimy się także o uzdrowienie duszy. Następnie przyjmujemy Jego Ciało w Komunii Świętej. Na zakończenie jesteśmy posłani, aby dać świadectwo o spotkaniu z Nim.
 1. Dzisiaj rozpoczynamy XII Tydzień Biblijny i Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego pod hasłem: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35). Nawiązuje on do hasła tegorocznego programu duszpasterskiego: „Wielka tajemnica wiary”. Niech Tydzień Biblijny rozbudzi w nas pragnienie słowa Bożego poprzez lekturę i modlitwę Pismem Świętym w czasie epidemii. Dzisiaj i przez cały tydzień. o godz. 8.00 oraz przed wieczorną Mszą św. wspólnie będziemy czytać fragmenty Ewangelii według św. Mateusza.
 2. Dzisiaj przypada XIV Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców pod hasłem: „Z Miłością na wszystkich drogach”. Módlmy się za kierowców, aby zawsze rozsądnie, bezpiecznie i trzeźwo korzystali ze swoich pojazdów i szanowali prawa innych ludzi (dodatkowe informacje).
 3. Nasz kraj i świat zmagają się z epidemią koronawirusa. Dotyka nas dzisiaj także susza, która niesie z sobą kolejne trudności. Na apel przewodniczącego KEP prosimy o podjęcie modlitwy błagalnej nie tylko o ustanie epidemii koronawirusa, ale także o powstrzymanie suszy i o deszcz (dodatkowe informacje).
 4. W środę 29 kwietnia Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego z czasów II wojny światowej.
 5. W piątek, 1 maja – wspomnienie Św. Józefa Rzemieślnika – patrona ludzi pracy. Msze św. w kaplicy o godz. 7.00; 8.00 i 18.00.
 6. W piątek rozpoczynamy nabożeństwa majowe poświęcone czci Najświętszej Maryi Panny w dni powszednie i w niedziele o godz. 17.30.
 7. Msza św. w intencji remontu katedry, za ofiarodawców i pracujących, o błogosławieństwo i bezpieczeństwo w pracy – w piątek, o 18.00 w kaplicy.
 8. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i sobota miesiąca. W piątek spowiedź od godz. 17.00 i nabożeństwo majowe o godz. 17.30. W sobotę po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP.
 9. Chorych i starszych odwiedzimy z Komunią świętą w domach w sobotę przed południem.
 10. W przyszłą niedzielę, 3 maja Uroczystość NMP Królowej Polski i rocznica uchwalenie Konstytucji 3 Maja. W tym roku uroczystość liturgiczną będziemy obchodzić w sobotę, 2 maja, ponieważ 3 maja przypadł obchód 4 Niedzieli Wielkanocnej. Msze św. w kaplicy katedralnej będą o godz. 7.00; 8.00 i 18.00.
 11. W najbliższy piątek proboszcz na mocy prawa udziela dyspensy od dnia pokuty na terenie parafii katedralnej (por. KPK kan. 1245).
 12. W naszej kaplicy biorąc pod uwagę jej powierzchnię, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sytuacji trwającego stanu epidemii, w każdej Mszy św. i innej celebracji może uczestniczyć do 45 osób. Jednocześnie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.
 13. Prasę katolicką: „Niedzielę”, „Gościa Niedzielnego”, biuletyn „Z Katedry Gorzowskiej” i pamiątkową świecę wielkanocną, można nabyć przy wyjściu z kaplicy, w zakrystii lub w biurze parafialnym. Za ofiary złożone w naszej kaplicy lub na konto parafialne, składamy Bóg zapłać!