III Niedziela Wielkanocna – 10 kwietnia 2016 r.

Zmartwychwstały Jezus nie rozlicza Piotra z jego trzykrotnego wyparcia się. Jedynie trzykrotnie pyta go o miłość. Upadek otworzył Piotrowi oczy na własną kruchość, a zarazem stał się dla niego okazją do poznania bezmiaru miłosierdzia Pana.
  1. Dzisiaj rozpoczynamy VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” (por. Dz 19,5). Świętując obecności Pisma Świętego w naszej wspólnocie parafialnej zachęcamy do większego zainteresowania jego lekturą. Codziennie na Mszę św. wieczorną prosimy o przyniesienie ze sobą egzemplarza Pisma Świętego.
  2. Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej rozpoczynają misję ewangelizacyjną na placach i ulicach miast. Akcja będzie trwała od dzisiaj przez pięć kolejnych niedziel w godz. 16.00-18.00 na placu przy katedrze.
  3. Wspólnota Rycerstwa Świętego Michała Archanioła zaprasza na spotkanie modlitewne we wtorek o godz. 16.00 do sali parafialnej oraz adorację Najświętszego Sakramentu w czwartek o godz. 17.30 w katedrze.
  4. Stowarzyszenie Gorzowska Rodzina Katyńska zaprasza do udziału w obchodach 76. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które odbędą się w Gorzowie Wlkp. w środę, 13 kwietnia br. o godz. 11.00 w katedrze Msza św. pod przewodnictwem bpa Stefana Regmunta. Następnie o godz. 12.30 na cmentarzu komunalnym pod „Pomnikiem Ofiar Katania” uroczysty Apel.
  5. Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na wykład dra Zbigniewa Syski pt. „Środowisko Duszpasterskiego Ośrodka Młodzieży w Międzyrzeczu – powstanie i działalność w latach 1987-1989”. Wykład w środę, o godz. 18.30.
  6. Od Grona Wspierających Ubogich przyjmowane są dzisiaj w zakrystii ofiary na pomoc potrzebującym. Parafialna Caritas potrzebuje wolontariuszy. Osoby gotowe do poświęcenia odrobiny czasu innym osobom zapraszamy na zebranie Parafialnego Zespołu Caritas w czwartek o godz. 16.30 na plebanii.
  7. W czwartek o godz. 17.15 zapraszamy do udziału w Polskiej Drodze Świętych – nabożeństwie Drogi Światła w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia w 1050 Rocznicę Chrztu Polski. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.
  8. Pielgrzymkę do Bram Miłosierdzia na terenie naszej diecezji w dniach 27 i 28 maja br. organizuje Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP i Akcja Katolicka.
  9. Przy wyjściu i w zakrystii można nabyć prasę katolicką: „Niedzielę”, „Gościa Niedzielnego”, „L’Osservatore Romano” i „Biuletyn z Katedry”. Do nabycia także książeczka, która pomoże wyjść z syndromu poaborcyjnego i wrócić do równowagi duchowej.
  10. Za ofiary składane w naszej świątyni – dzisiaj na remont katedry – Bóg zapłać!