II Niedziela Zwykła – 14 stycznia 2024 r.

Troszczmy się o to, byśmy jako chrześcijanie – nie tylko wierzący w Boga, ale przede wszystkim wierzący Bogu – na miarę naszych możliwości ukazywali innym Jezusa i prowadzili ich do Niego. Niech spotkanie z nami pozostawia w innych ludziach zawsze dobre wrażenie, bez względu na to, czy jest to pierwsze, czy też któreś już z kolei spotkanie. Niech nasze uczynki i słowa będą dla wszystkich budujące i umacniające.
  1. Rozpoczęliśmy w liturgii Kościoła okres zwykły. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, aby inni także mogli Go odnaleźć.
  2. Choć zakończył się okres Bożego Narodzenia, to w kościołach franciszkańskich naszej diecezji, do 2 lutego można zyskać odpust zupełny za nawiedzenie żłóbka Pana Jezusa. Stolica Apostolska wydała w związku z Jubileuszem 800-lecia pierwszych Jasełek św. Franciszka z Asyżu dekret dający przywilej zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami za nawiedzenie kościoła franciszkańskiego i adorację Dzieciątka Jezus. Skoro mamy w naszym mieście taką możliwość, to zachęcamy do korzystania z tej łaski odpustu
  3. Bóg zapłać za złożone dziś na tacę ofiary na kontynuację prac w naszej katedrze. Jak zawsze w drugą niedzielę miesiąca przyjmowane są dziś w zakrystii ofiary od Grona Wspierającego Ubogich – będące naszym wyrazem solidarności z potrzebującymi naszego wsparcia.
  4. W poniedziałek – 15 stycznia – przypada dzień imienin Biskupa Seniora Pawła Sochy. Pamiętajmy o Nim w modlitwie i życzeniach. Niech Dobry Bóg błogosławi a Maryja otacza opieką.
  5. Młodzież klas VII, przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zapraszamy w czwartek na Mszę św. o godz. 18.00 i spotkanie formacyjne po jej zakończeniu.
  6. Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa. W naszej katedralnej świątyni nabożeństwo ekumeniczne będzie miał miejsce 22 stycznia po zakończeniu Mszy św. o godz. 18.00.
  7. Parafia pw. Pierwszych Męczenników Polski w pięć sobót wielkiego postu (od 17 lutego do 16 marca) organizuje – połączone z katechezą o krzyżu – warsztaty pisania ikony św. Franciszka z Asyżu – San Damiano. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z parafią organizatorów.
  8. Zakończyliśmy w naszej parafii czas spotkań kolędowych. Dziękujemy serdecznie wszystkim za wspólnotę modlitwy. Dziękujemy za wszelkie wyrazy troski o naszą świątynię i jej utrzymanie, za złożone kolędowe ofiary. Z całego serca mówimy – Bóg zapłać.
  9. Zbliża się kolejna rocznica tragicznej śmierci Sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty, stąd w gorzowskiej katedrze w przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.00 sprawowanej pod przewodnictwem bpa Tadeusza Lityńskiego będą miały miejsce diecezjalne obchody tej rocznicy a w kościołach diecezji będziemy trwali na modlitwie o jego rychłą beatyfikację. Codziennie przed rozpoczęciem Mszy św. o godz. 18.00 trwamy na modlitwie – nowenną za wstawiennictwem Sługi Bożego. Przypominamy również, że o łaskach otrzymanych za przyczyną biskupa Wilhelma Pluty prosimy powiadomić postulatora procesu bądź naszą Kurię Diecezjalną.

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO BPA WILHELMA PLUTY

Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Jedyny, prosimy Ciebie, wynieś na ołtarze sługę Twojego, biskupa Wilhelma Plutę, który przez sposób swego życia przypomniał wiernemu ludowi Dobrego Pasterza, Jezusa Chrystusa, zatroskanego o zbawienie ludzi i zostawił nam wzór miłości do Bogarodzicy i Świętych Pańskich.

Niech przykład Jego miłości, z Ciebie, Boże, czerpanej i w Tobie dawanej bliźnim, będzie światłem dla nas i następnych pokoleń.

Za wstawiennictwem sługi Twojego, biskupa Wilhelma Pluty udziel mi łaski, o którą Cię pokornie proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen