II Niedziela Zwykła – 17 stycznia 2016 r.

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.” Zróbcie, jak posłuszni słudzy z Kany Galilejskiej, a następnie radujcie się cudami, których Bóg będzie dokonywał przez swego Jednorodzonego Syna.
 1. Dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy poświęcony tematowi: „Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia”. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia wzywa nas do byśmy stali się skutecznym znakiem działania Boga Ojca, pisze w orędziu z tej okazji papież Franciszek.
 2. Dzisiaj dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. W liście pasterskim Episkopatu Polski pt.: „Wspólne duchowe dziedzictwo chrześcijan i Żydów”, biskupi podkreślają, że żywy dialog katolicko-żydowski, jaki proklamowała Soborowa Deklaracja „Nostra aetate”, przyczynia się rzeczywiście do odnowy naszej ziemi, na której chrześcijanie i Żydzi pragną wspólnie świadczyć o wspaniałości Boga, dzieł stworzenia, godności człowieka i jego przeznaczenia do życia wiecznego.
 3. Jutro rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który zakończy się świętem Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła (25 stycznia). W tym roku pod hasłem: „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” (por. 1 P 2,9). Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Łotwy. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie chrześcijan różnych wyznań z Polski i z Niemiec w kaplicy Parafii Ewangelickiej w Gorzowie Wlkp. o godz. 18.00 przy ul. Walczaka 18.
 4. W piątek, 22 stycznia przypada 30. Rocznica Śmierci Sługi Bożego Wilhelma Pluty, którego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym zakończył się ubiegłym roku. Do udziału w modlitwie o beatyfikację Patrona Gorzowa zapraszamy wiernych, zwłaszcza wszystkie środowiska życia społecznego i religijnego miasta. Mszy św. pontyfikalnej o godz. 11.00 w katedrze przewodniczył będzie bp Tadeusz Lityński z biskupami seniorami, a homilię wygłosi ks. inf. Roman Harmaciński.
 5. Msza św. z orędziem ewangelizacyjnym i modlitwą o uzdrowienie w środę, 20 stycznia br. o godz. 18.00 w kościele p.w. Św. Antoniego i Św. Stanisława.
 6. W czwartek, 21 stycznia dzień babci, a w piątek dzień dziadka. Pamiętajmy w życzeniach i modlitwie o naszych seniorach.
 7. Spotkanie opłatkowe dla nauczycieli odbędzie się w środę, 27 stycznia br. rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00 w Katedrze.
 8. Zachęcamy do udziału w kursie dla obrońców życia, który odbędzie się w Gorzowie Wlkp. dnia 30 stycznia br. w godz. 10.00-15.00. Zgłoszenia na stronie www.stopaborcji.pl lub na adres e-mail: kurs@stopaborcji.pl.
 9. Porządek odwiedzin kolędowych w tym tygodniu:
 • 18.01 – poniedziałek – ul. Wodna, ul. Obotrycka;
 • 19.01 – wtorek –ul. Armii Polskiej 11-41, ul. Sikorskiego 10-12;
 • 20.01 – środa – ul. Sikorskiego 13- 83;
 • 21.01 – czwartek – ul. Sikorskiego 84 – 125;
 • 22.01 – piątek – ul. Sikorskiego 126-144;
 • 23.01 – sobota – kolęda uzupełniająca.

Kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30 Zgłoszenia na kolędę uzupełniająca można dokonać w zakrystii lub w biurze parafialnym.

Prasę katolicką: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano”, biuletyn „Z Katedry Gorzowskiej”, możemy nabywać przy wyjściu z kościoła lub w zakrystii. Za ofiary składane w naszej świątyni serdecznie dziękujemy.