08 gru 2018

Prace po obwodzie tubusa na poziomie V i VI – listopad 2018

0 Komentarzy

Aktualnie trwają roboty związane z wymianą belek oryglowania na ścianach tubusa. Wykonano transport słupów, które zostaną wsparte na poziomie V kondygnacji i rozlokowane po obwodzie tubusa.

Osobny zespół pracowników zajmuje się rozbiórką zdegradowanej ceglanej korony tubusa w niezbędnym, koniecznym zakresie. Dodatkowo wykonywane są roboty przygotowawcze (delikatna rozbiórka murów tubusa) pod przyszły montaż słupów.

Zdjęcie nr 7 przedstawia stan zdemontowanych popożarowych belek. Takie elementy konstrukcji podlegają wymianie. Kolejne zdjęcie jest porównaniem przekroju słupa usuniętego ze zdegradowanej konstrukcji z podstawą (przekrojem) nowego słupa.

[do góry]
O autorze