30 cze 2018

Prace konserwatorskie, kwiecień – maj 2018 r.

0 Komentarzy

Trwają prace konserwatorskie we wnętrzu i na zewnątrz katedry. Oczyszczanie powierzchni ceglanego lica ściany południowej nawy głównej, drugiego przęsła nad arkadą, przy użyciu przegrzanej pary wodnej przy użyciu podnośnika HAULOTTE COMPACT 10N, JLG 2630. (zdj. 1 i 2). Trwały prace na ścianach i sklepieniu prezbiterium – oczyszczanie powierzchni ceglanego lica ścian. Usuwanie wtórnych powłok bitumicznych z ceglanego lica ściany południowej, przy użyciu przegrzanej pary wodnej – zdj. 3.

Na zewnątrz katedry, na elewacji trwało ręczne wykuwanie wtórnych, cementowych spoin z powierzchni ceglanego lica wieży (zdj. 4.). Na elewacji południowej wieży katedralnej odbywało się oczyszczanie ceglanego wątku wraz ze spoiną przy użyciu wody o temperaturze 90°C wspomaganej specjalistyczną pastą przeznaczoną do usuwania wtórnych nawarstwień z zabytkowych powierzchni ceglanych (zdj. 5. i 6.). Odtwarzano historyczną spoinę zaprawą wapienno-trasową barwioną w masie bez dodatku cementu (zdj. 7. i 8.). Fragment ceglanej elewacji po ukończeniu prac przedstawiony jest na zdjęciu 9.

[do góry]
O autorze