Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca

Zelatorka: Mirella Fabian
Opiekun: ks. Daniel Dudziński