Wspólnota Przyjaciół Paradyża

Wspólnota Przyjaciół Paradyża

Przyjaciele Paradyża to dzieło duchowej pomocy powołaniom, powstało w 1991 r. z inicjatywy ówczesnego ordynariusza ks. bpa Józefa Michalika, jako grupa modlitewna o zasięgu ogólno-diecezjalnym.
Jako cel tego dzieła przyjęto zaangażowanie ludzi świeckich w duchową i materialną pomoc osobom powołanym do życia kapłańskiego i zakonnego, zwłaszcza przygotowującym się do kapłaństwa w naszym Seminarium Duchownym w Paradyżu.

Lider: Wiktor Suszyński
Opiekun: ks. Mariusz Stadnicki