Rycerstwo Świętego Michała Archanioła

  1. Dnia 18.08.1994 r. został zatwierdzony statut przez Generała Zakonu Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła- ks. Kazimierza Tomaszewskiego i powołany do istnienia ruch apostolski pod nazwą Rycerstwo Świętego Michała Archanioła. Ruch ten posiada aprobatę Kongregacji Nauki Wiary.
  2. Cele i zadania – Zadaniem Rycerstwa jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom oraz codzienna modlitwa odpędzania złych duchów dla siebie, Kościoła i całego świata, a zwłaszcza kuszonych przez szatana (wszystkie zadania i obowiązki określa statut ). Patronem Rycerstwa jest Święty Michał Archanioł.
  3. Struktura – Nad całością czuwa Generał Zgromadzenia ks. Dariusz Wilk. Animatorem Generalnym jest ks. Piotr Prusakiewicz. W poszczególnych miastach powoływani są animatorzy grup rycerskich. Przy gorzowskiej Katedrze liderką a zarazem animatorka jest Lidia Derbich.
  4. Apostolstwo
    • Modlitwa codzienna za Polskę, Kościół i cały świat.
    • Ofiara: post o chlebie i wodzie.
    • Modlitewna posługa w Hospicjum św. Kamila.
    • Adoracja Najświętszego sakramentu – drugi czwartek m-ca w Katedrze.
    • Nowenna przed uroczystością Świętego Michała Archanioła w Katedrze (29 wrzesień).
    • Rozprowadzanie dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”.
    • Pogotowie Modlitewne z Kościoła w Polsce i poza granicą.
    • Śpiew Godzinek ku czci Świętego Michała Archanioła w Parafii NMP Królowej Polski.
    • Spontaniczna modlitwa papieża Leona XIII.
  5. Formacja
    • Doroczne rekolekcje organizowane przez Centralę Rycerstwa Świętego Michała Archanioła w Sanktuarium Św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.
    • Dni skupienia i rekolekcje w miejscowości danego Zastępu.
    • Codzienna lektura Pisma Świętego i czytanie dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” wydawanego przez „Michalineum”.
    • Zgłębianie na spotkaniach ksiąg Ojców Kościoła, katechizmu i innych.
    • Spotkania formacyjno- modlitewne pod okiem ks. Opiekuna z danej parafii (Katedra – ks. Mariusz Stadnicki), drugi wtorek m-ca godz. 16.00.
  6. Stan liczebny – Nasz Pierwszy Zastęp przy Katedrze liczy 18 osób. Powstał 29 lipca 2000 r. i gromadzi członków z dziewięciu parafii: Katedra, NMP Królowej Polski, Pięciu Braci Męczenników (5 osób), Podwyższenia Krzyża Św., Św. Wojciecha, Chrystusa Króla, Św. Józefa, Św. Michała Archanioła- Białcz, Św. Józefa- Santocko. W 2005 r. powstał Zastęp w Jeninie a z Rycerstwa przy Katedrze w 2007 r. wyłonił się Zastęp w Parafii Najświętszego Zbawiciela w Gorzowie Wlkp.