Pogrzeb

Pogrzeby zgłaszamy w Biurze Parafialnym lub dowolnemu duszpasterzowi.

Należy mieć ze sobą odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego zmarłego parafianina.
W przypadku osoby zmarłej spoza parafii, należy mieć zgodę od proboszcza parafii zamieszkania.

Przy zgłaszaniu pogrzebu zwyczajowo zamawia się Mszę św. pogrzebową w dniu pogrzebu; wedle życzenia Mszę św. w miesiąc po śmierci (pogrzebie).