Namaszczenie Chorych

Sakramentu chorych udziela się wiernym, którym życie jest zagrożone chorobą, są w podeszłym wieku i stan ich zdrowia się pogarsza, lub przed trudną operacją.

Osoby, które chcą przyjąc sakrament namaszczenia chorych proszeni są o kontakt z dowolnym kapłanem.

Duszpasterze mogą również udzielić Wiatyku – podaniu choremu Ciała i Krwi Chrystusa.